Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Emocje a oszczędności emerytalne osób młodych - wyniki badań eksperymentalnych

Autorzy: Mariusz Kicia
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Katedra Bankowości
Słowa kluczowe: finanse behawioralne oszczędności zabezpieczenie emerytalne emocje
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (147-158)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem badań przedstawionych w artykule była analiza emocji, jakie towarzyszą osobom młodym w ocenie efektów decyzji w zakresie gromadzenia oszczędności długoterminowych, w tym zwłaszcza oszczędności emerytalnych. Metodologia badania – Badania przeprowadzono w schemacie eksperymentalnym 2x2 na grupie 104 osób w wieku 19-23 lata. Uczestnicy podejmowali hipotetyczne decyzje dotyczące oszczędności prywatnych poza systemem emerytalnym (grupa kontrolna) lub obowiązkowym systemie emerytalnym (grupa eksperymentalna) w warunkach, kiedy w poprzednim okresie ryzykowna część inwestycji (akcje lub OFE) przyniosła straty (scenariusz 1) lub zyski (scenariusz 2). Badano jakie emocje towarzyszą poszczególnym wariantom scenariuszy oraz jak oceniane są instytucje systemu emerytalnego. Wynik – Wyniki pokazują, że z systemem emerytalnym związanych jest więcej negatywnych emocji, występuje efekt złudzenia gracza i grania na kontynuację trendów. Niezależnie od wyników inwestycji i wzrostu oceny systemu emerytalnego ogółem także w sytuacji, kiedy zyski przynoszą prywatne inwestycje – zawsze niska i negatywna pozostaje ocena ZUS jako instytucji publicznego systemu emerytalnego. Oryginalność – Wyniki badania pozwalają na lepszą diagnozę procesu pasywności osób młodych w zakresie gromadzenia oszczędności emerytalnych, która nie musi wynikać tylko z braku odpowiednich dochodów, ale także czynników behawioralnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benartzi S., Thaler R. H. (1999), Risk aversion or myopia? Choices in repeated gambles and retirement investments”, “Management Science”, 45, 364–381.
2.Brucker E., Leppel K. (2013), Retirement Plans: Planners and Nonplanners, “Educational Gerontology”, No. 39 (1), 1–11, http://doi.org/10.1080/03601277.2012.660859.
3.Cantarella S., Hillenbrand C., Ginsante S. (2015), The role of immediate emotions in investment decisions, 2015 NeuroPsychoEconomics Conference Proceedings, 33.
4.Choi J. J., Laibson D., Madrian B. C., Metrick A. (2003), Passive decisions and potent defaults, National Bureau of Economic Research Working Paper No. 9917.
5.Choi J.J., Laibson D., Madrian, B.C., Metrick A. (2001), Defined contribution pensions: plan rules, participant decisions, and the path of least resistance, National Bureau of Economic Research Working Paper No. 8655.
6.Hedesström T. M., Svedsäter H., Gärling T. (2007), Determinants of the use of heuristic choice rules in the Swedish Premium Pension Scheme: An Internet-based survey, “Journal of Economic Psychology”, 28, 113–126.
7.Iyengar S.S., Lepper M.R. (2000), When choices are demotivating: Can one desire too much of a good thing?. “Journal of Personality and Social Psychology”, 79, 995–1006.
8.Kicia M. (2016), Impulsywne oszczędności osób młodych – wyniki badania eksperymentalnego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” sectio H (Oeconomia), vol. 50 (3), 61-72, DOI:10.17951/h.2016.50.3.61.
9.Lee Ch. J., Andrade E. B. (2015), Fear, excitement, and financial risk-taking, “Cognition and Emotion”, 29, No. 1, 178-187, http://dx.doi.org/10.1080/02699931.2014.898611.
10.Lerner, J. S., Keltner, D. (2001), Fear, anger, and risk, “Journal of Personality and Social Psychology”, 81, 146-159, http://doi.org/d89c9b.
11.Lo, A., Repin, D. (2002), The psychophysiology of real-time financial risk processing, “Journal of Cognitive Neuroscience”, 14, 323-339, http://doi.org/bng2qp
12.Lo, A., Repin, D., Steenbarger, B. (2005), Fear and greed in financial markets: A clinical study of day-traders, “American Economic Review”, 95, 352-359, http://doi.org/d7kpsb
13.Mullainathan S., Thaler R. (2000), Behavioral economics, Massachusetts Institute of Technology Department of Economics Working Paper 00-27, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=245828 (2015.10.12).
14.Shefrin, H., Statman, M. (1985), The disposition to sell winners too early and ride losers too long: Theory and evidence, “The Journal of Finance: The Journal of the American Finance Association”, 40, 777-790, http://doi.org/rsc.
15.Wang H., Zhang J., Wang L., Liu S. (2014), Emotion and investment returns: situation and personality as moderators in a stock market, “Social Behavior and Personality”, 42 (4), 561-570.