Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330     eISSN: 2353-3013    OAI    DOI: 10.18276/ab.2018.25-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 25
Long-term changes in the numbers of waterbirds at an important European wintering site
(Długoterminowe zmiany liczebności ptaków wodnych w ważnych w skali Europy miejscach zmimowania)

Autorzy: Dominik Marchowski
Ornithological Station, Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences.

Łukasz Ławicki
West Pomeranian Nature Society

Sebastian Guentzel
West Pomeranian Nature Society

Jacek Kaliciuk
West Pomeranian Nature Society

Zbigniew Kajzer
West Pomeranian Nature Society
Słowa kluczowe: Natura 2000 obszary chronione kaczki łąbędzie gęsi zmiany klimatyczne estuarium Odry północno-zachodnia Polska tereny podmokłe
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (111-122)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Od 2002 do 2018 roku prowadzono regularny monitoring ptaków wodnych w północno-zachodniej Polsce. Liczenie przeprowadzono w najważniejszych miejscach zimowania ptaków wodnych w tym regionie, będących jednocześnie ważnymi zimowiskami tych ptaków w Polsce i Europie. Poza funkcją zimowiska, miejsca te jednocześnie są ważnymi przystankami dla migrantów przelatujących z Euroazji do Afryki. Średnia liczba wszystkich ptaków wodnych w latach 2002–2018 na badanym obszarze wynosiła 117 000 osobników. W porównaniu z latami 2002–2010 w ostatnich ośmiu sezonach zimowych (lata 2011–2018) znacząco wzrosła liczba zimujących ptaków na Pomorzu Zachodnim. Najważniejszymi gatunkami obserwowanymi na badanym obszarze w okresie pozalęgowym były: ogorzałka Aythya marila śniednio 20 600 osobników), czernica A. fuligula (26 700), głowienka A. ferina (1500), bielaczek Mergellus albellus (1400), nurogęś Mergus merganser (7700), perkoz dwuczuby Podiceps cristatus (840), łyska Fulica atra (8400), łabędź niemy Cygnus olor (1100), łabędź krzykliwy C. cygnus (890), gęś zbożowa Anser fabalis (13 000) i gęś białoczelna A. albifrons (6500). Znaczenie tego regionu dla ptaków migrujących i zimujących w skali Europy rośnie, co tworzy nowe wyzwania dla instytucji odpowiedzialnych za ochronę tych obszarów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BirdLife International (2015). European Red List of Birds. Office for Official Publications of the European
2.Communities. Luxembourg. Retrieved from: http://datazone.birdlife.org/info/euroredlist.
3.Fox, A.D., Caizergues, A., Banik, M.V., Devos, K., Dvorak, M., Ellermaa, M., Folliot, B., Green, A.J.,
4.Grüneberg, C., Guillemain, M., Håland, A., Hornman, M., Keller, V., Koshelev, A.I., Kostiushyn,
5.V.A., Kozulin, A., Ławicki, Ł., Luingujoe, L., Müller, C., Musil, P., Musilová, Z., Nilsson, L., Mischenko,
6.A., Pöysä, H., Ščiban, M., Sjeničić, J., Stipniece, A., Švažas, S., Wahl, J. (2016). Recent changes
7.in the abundance of Common Pochard Aythya ferina breeding in Europe. Wildfowl, 66, 22–40.
8.HBW and BirdLife International. (2017). Handbook of the Birds of the World and BirdLife International
9.digital checklist of the birds of the world. Version 2. Retrieved from: http://datazone.birdlife.org/userfiles/
10.file/Species/Taxonomy/HBW-BirdLife_Checklist_Version_2.zip [.xls zipped 1 MB].
11.Hothorn, T., Hornik, K., van de Wiel, M.A., Zeileis A. (2015). Implementing a Class of Permutation Tests:
12.The coin Package. Retrieved from: cran.r-project.org/web/packages/coin/vignettes/coin_implementation.
13.pdf.
14.Jain, A.K., Dubes, R.C., Chen, C.-C. (1987). Bootstrap Techniques for Error Estimation. IEEE Transactions
15.on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 9, 628–633. DOI: 10.1109/TPAMI.1987.4767957.
16.Joasen, AH. (1968). Wildfowl counts in Denmark in November 1967 and January 1968. Methods and results.
17.Danish Review of Game Biology, 9, 1–206.
18.Laursen, K, Frikke, J, Kahlet, J. (2008). Accuracy of ‘total counts’ of waterbirds from aircraft in coastal
19.waters. Wildlife Biology, 14, 165–175.
20.Lehikoinen, A., Jaatinen, K., Vahatalo, A.V., Preben, C., Crowe, O., Deceuninck, B., Hearn, R., Holt, C.A.,
21.Hornman, M., Keller, V, Nilsson, L, Langendoen, T., Tomankova, I., Wahl, J., Fox, A.D. (2013). Rapid
22.climate changes driven shifts in wintering distributions of three common waterbird species. Global
23.Change Biology, 19, 2071–2081. DOI: 10.1111/gcb.12200.
24.Ławicki, Ł., Guentzel, S. (2012). Important Bird Areas in Poland. Inventory of non-breeding species in the
25.2011/2012 season. Szczecin: Eco-Expert.
26.Magurran, A.E., Baillie, S.R., Buckland, S.T., Dick, J.M., Elston, D.A., Scott, E.M., Smith, R.I., Paul, J.
27.Somerfield, P.J., Watt, A.D. (2010). Long-term datasets in biodiversity research and monitoring: assessing
28.change in ecological communities through time. Trends in Ecology and Evolution, 25, 574–
29.582. DOI:10.1016/j.tree.2010.06.016.
30.Marchowski, D., Neubauer, G., Ławicki, Ł., Woźniczka, A., Wysocki, D., Guentzel, S., Jarzemski, M.
31.(2015). The importance of non-native prey, the Zebra Mussel Dreissena polymorpha, for the declining
32.Greater Scaup Aythya marila: a case study at a key European staging and wintering site. PLoS ONE,
33.10 (12), e0145496. DOI 10.1371/journal.pone.0145496.
34.Marchowski, D., Jankowiak, Ł., Wysocki, D., Ławicki, Ł., Girjatowicz, J. (2017). Ducks change wintering
35.pattern due to changing climate in the important wintering waters of the Odra River Estuary. PeerJ,
36.5, e3604. DOI: //doi.org/10.7717/peerj.3604.
37.Marchowski, D., Jankowiak, Ł., Ławicki, Ł., Wysocki, D. (2018). Waterbird counts on large water bodies:
38.comparing ground and aerial methods during different ice conditions. PeerJ. DOI 10.7717/peerj.5195.
39.Meissner, W., Kozakiewicz, M. (1992). Aerial survey along Polish Baltic coast in January 1991. IWRB
40.Seaduck Bulletin, 1, 21–22.
41.Meissner, W., Kozakiewicz, M., Skakuj, M. (1993). The number and distribution of wintering waterfowl
42.along the Polish Baltic coast in 1993. Ring, 15, 375–377.
43.Meissner, W. (1994). Midwinter Counts along the Polish Coast of the Baltic, 1992 and 1993. IWRB Seaduck
44.Research Group Bulletin, 4, 26–30.
45.Mundkur, T., Langendoen, T., Watkins, D. (eds.) (2017). The Asian Waterbird Census 2008–2015 – results
46.of coordinated counts in Asia and Australasia. Ede: Wetlands International.
47.Pavon-Jordan, D., Fox, A.D., Clausen, P., Dagys, M., Deceuninck, B., Devos, K., Hearn, R.D., Holt, C.A.,
48.Hornman, M., Keller, V., Langendoen, T., Ławicki, Ł., Lorentsen, S.H., Luiguj, L., Meissner, W.,
49.Musil, P., Nilsson, L., Paquet, J.Y., Stipniece, A., Stroud, D.A., Wahl, J., Zenatello, M., Lehikoinen,
50.A. (2015). Climate-driven changes in winter abundance of a migratory waterbird in relation to EU
51.protected areas. Diversity Distrib., 21, 571–582.
52.R Core Team (2014). R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical
53.Computing, Vienna, Austria. Retrieved from: http://www.R-project.org.
54.Radziejewska, T., Schernewski, G. (2008). The Szczecin (Oder) Lagoon. In: U. Schiewer (ed.), Ecology
55.of Baltic Coastal Waters (pp: 116–117). Berlin Heidelberg: Springer.
56.Savard, J-PL. (1982). Variability of waterfowl aerial surveys: observer and air – ground comparisons.
57.A preliminary report. Canadian Wildlife Service, 127, 1–6.
58.Voslamber, B., van Turnhout, C. (1999). Vergelijkende studie van land- en vligtuigtellingen van watervogels
59.in het Ijsselmeergebied. RIZA-rapport BM99.01. SOVON-onderzoeksrapport 1999/08, 66 pp.
60.Wetlands International (2010). Guidance on waterbird monitoring methodology: Field protocol for waterbird
61.counting. Wageningen: Wetlands International. Retrieved from: http://www.wetlands.org.
62.Wetlands International (2017). Flyway trend analyses based on data from the African-Eurasian Waterbird
63.Census from the period of 1967–2015. Ede: Wetlands International. Retrieved from: http://iwc.wetlands.
64.org/index.php/aewatrends.
65.Wetlands International (2018). Waterbird Population Estimates. Retrieved from: wpe.wetlands.org
66.(20.08.2018).
67.Wolnomiejski, N., Woźniczka, A. (2008). A drastic reduction in abundance of Dreissena polymorpha Pall.
68.in the Skoszewska Cove (Szczecin Lagoon, River Odra estuary): effects in the population and habitat.
69.Ecological Questions, 9, 103–111.