Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-32
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Marka jako determinanta zakupu na rynku certyfikowanej żywności dla niemowląt i małych dzieci

Autorzy: Dominika Kuberska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych

Karolina Suchta
doktorantka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Słowa kluczowe: marka determinanty zakupu certyfikowana żywność dla dzieci
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (351-360)
Klasyfikacja JEL: D12 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących zachowań matek w zakresie korzystania z certyfikowanych produktów żywnościowych dla niemowląt i małych dzieci ze szczególnym naciskiem położonym na markę jako determinantę ich decyzji nabywczych. Na podstawie tak sformułowanego celu przeprowadzono badania ankietowe, w których podjęto się ustalenia roli marki w procesie zakupu. W toku badań stwierdzono, że marka jest jedną z kluczowych determinant kierujących zachowaniem matek. Ustalono ponadto, że istnieją przesłanki do stwierdzenia, iż są one lojalne wobec marek certyfikowanych produktów żywnościowych dla niemowląt i małych dzieci.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baby food market is expected to reach $72.7 billion, worldwide, by 2020 (2015). Allied Market Research. Pobrano z: www.prnewswire.com/news-releases/baby-food-market-is-expected-to-reach-727-billion-worldwide-by-2020-532316242.html.
2.Chorąży, K. (2012). Miliard w kaszkach, soczkach i deserkach. Wiadomości Handlowe, 5 (115), 54‒55.
3.Kall, J. (2001). Silna marka. Istota i kreowanie. Warszawa: PWE.
4.Keller, K.L. (2015). Strategiczne zarządzanie marką. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
5.Kołodrub, M. (2009). Raport o polskim rynku żywności dla niemowląt i dzieci w okresie czerwiec 2007 – maj 2008. Pobrano z: www.nutricia.com.pl/cliparts/press_room/BF_raport/2008/Raport_Rynku_Zywnosci_dla_Niemowlat_i_Dzieci_2007_2008.pdf.
6.Kotler, Ph. (2005). Marketing. Poznań: Wydawnictwo Rebis.
7.Liczmańska, K. (2008). Silna marka jako źródło przewagi konkurencyjnej w momencie zakupu. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 1, 87‒99.
8.Liczmańska, K. (2013). Cena versus marka w procesie budowania lojalności konsumenckiej. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 6, 285‒295.
9.Marketline Industry Profile: Global Baby Food (2014). Global, 9.
10.Nutricia (2014). Pobrano z: http://dystrybucja.eurocash.pl/wp-content/uploads/2014/03/ulotka_Nutricia.pdf.