Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655    OAI    DOI: 10.18276/jbp.2016.1.1-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2016, tom 1, numer 1
ANALIZA DYSKURSU I JEJ ZASTOSOWANIE W BADANIACH EDUKACYJNYCH

Autorzy: Justyna Dobrołowicz
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (36-48)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu