Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655    OAI    DOI: 10.18276/jbp.2016.1.1-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2016, tom 1, numer 1
ISTOTA JAKOŚCIOWYCH BADAŃ PEDAGOGICZNYCH - WPROWADZENIE

Autorzy: Dariusz Kubinowski
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (5-14)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu