Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2017, tom 2, numer 1
ANALIZA WTÓRNA JAKOŚCIOWYCH DANYCH ZASTANYCH: PRZEGLĄD ZAŁOŻEŃ TEORETYCZNYCH I APLIKACJI METODOLOGICZNYCH

Autorzy: Beata Borowska-Beszta
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Urszula Bartnikowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Katarzyna Ćwirynkało
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Rok wydania:2017
Liczba stron:20 (5-24)
Pobierz plik

Plik artykułu