Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655    OAI
CC BY-SA 

Lista wydań / 2018, tom 3, numer 1
ANALIZA FOTOGRAFII JAKO MATERIAŁÓW ZASTANYCH NA PRZYKŁADZIE JAKOŚCIOWYCH BADAŃ BLOGÓW NASTOLATKÓW

Autorzy: Marta Gliniecka
Akademia Pomorska w Słupsku
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (89-99)
Pobierz plik

Plik artykułu