Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2019.1.12-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (12) 2019
Dyskurs blogów modowych – między kooperacją a kooptacją

Autorzy: ANETA DUDA ORCID
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Słowa kluczowe: krytyczna analiza dyskursu blogi modowe dialog monolog
Data publikacji całości:2019-01-31
Liczba stron:20 (211-230)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Blogi są często przedmiotem entuzjastycznych opinii, wskazujących, że przyczyniają się do decentralizacji, demokratyzacji komunikacji i rozwoju kultury uczestnictwa. W artykule starano się ustalić, czy analizowane tu blogi modowe rzeczywiście odzwierciedlają zmiany w użytkowania mediów, tj. służą odzyskiwaniu pola dla oddolnych inicjatyw i sprzyjają pożądanej w sferze publicznej różnorodności informacji i opinii. Potencjał dialogowy blogów, opierając się na Bachtinowskich definicjach i kryteriach „dialogowości”, badano w odniesieniu do mody, łącząc krytyczną analizę dyskursu z analizą zawartości. Wskazano też czynniki monologizowania dyskursu, a także zrekonstruowano proces instytucjonalizowania ról ich autorek, odchodzenie od dyskursu autentyczności i modelu relacyjnego. Wykazano, że analizowane blogi modowe, świadomie komercjalizowane, z każdym rokiem coraz bardziej stawały się monologowymi, jednokierunkowymi i autopromocyjnymi kanałami transmisji zasad obowiązujących w przemyśle mody.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bachtin, Michaił. „Problem tekstu: próba analizy filozoficznej”. Tłum. Jerzy Faryno. Pamiętnik Literacki 68 (1977), 3: 265–288.
2.Bachtin, Michaił. Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu. Tłum. Anna i Andrzej Goreniowie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1975.
3.Berry, Jess. „Street-Style: Fashion Photography, Weblogs and the Urban Image”. W: Fashion Capital. Style Economies, Sites and Cultures, red. Jess Berry, 129–148. Oxford: Interdisciplinary, 2012.
4.Bohuszewicz, Paweł. „Dialog i monolog: o względności genologicznych przeciwstawień”. Littera¬ria Copernicana 15 (2015), 1: 28–39.
5.Boutang, Yann Moulier. Cognitive Capitalism. Cambridge: Polity Press, 2011.
6.Bowman, Shayne, Chris Willis. We Media: How audiences are shaping the future of news and infor¬mation. The Media Center, 2003. Dostęp 21.04.2019. http://www.hypergene.net/wemedia/ download/we_media.pdf.
7.van Dijk, Teun A. Dyskurs jako struktura i proces. Tłum. Grzegorz Grochowski. Warszawa: Wydaw¬nictwo Naukowe PWN, 2001.
8.Doupnik, Elizabeth. Julia Kuczyńska Tops List of 20 Most Revenue-Generating Social Per¬sonalities. „WWD”, 23.01.2017. Dostęp 18.02.2019. http://wwd.com/business-news/ media/20-most-influential-bloggers-10759942.
9.Duda, Aneta. Medialne socjotechniki brandcastingu. Hybrydyzacja. Uwiarygodnianie. Zadaniowość. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2018.
10.Duszak, Anna, Norman Fairclough. Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Kraków: Universitas, 2008.
11.Fairclough, Norman. „Language in New Capitalism”. Discourse & Society 13 (2002): 163–166.
12.Friedman, Thomas L. „Need a Job? Invent It”. The New York Times, 30.03.2013. Dostęp 12.04.2019. https://www.nytimes.com/2013/03/31/opinion/sunday/friedman-need-a-job-invent-it.html.
13.Fuchs, Christian. Digital Labour and Karl Marx. London–New York: Routledge, 2014.
14.Jenkins, Henry, Sam Ford, Joshua Green. Spreadable Media, Creating Value and Meaning in a Networ¬ked Culture. New York: University Press, 2013.
15.Habermas, Jürgen. Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Tłum. Wanda Lipnik, Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
16.Khamis Susie, Alex Mun. „The Three Cs of Fashion Media Today: Convergence, Creativity & Con¬trol”, Journal of Media Arts Culture 7 (2010).
17.Krzysztofek, Kazimierz. „WEBski świat: mądrość tłumów sieciowych czy zbiorowe nieuctwo? Wprowadzenie”. W: Andrew Keen, Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę. Tłum. Małgorzata Bernatowicz, Katarzyna Topolska-Ghariani, 11–23. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007.
18.Krzysztofek, Kazimierz. „Zmiana permanentna? Refleksje o zmianie społecznej w epoce techno¬logii cyfrowych”. Studia Socjologiczne 4 (2012): 7–39.
19.Kubik, Anna. „Najlepsze blogi modowe”. Influencer.pl, 28.06.2016. Dostęp 18.02.2019. http://www. influencer.pl/237/najlepsze-blogi-modowe-zobacz-ich-wlascicielki.
20.Lévi-Strauss, Claude. Myśl nieoswojona. Tłum. Andrzej Zajączkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1969.
21.Marwick, Alice E. Status Update. Celebrity, Publicity, and Branding in the Social Media Age. New Haven: Yale University Press, 2013.
22.McQuarrie, Edward, Jessica Miller, Barbara Phillips. „The Megaphone Effect. Taste and Audience in Fashion”. Blogging Journal of Consumer Research 40 (2013), 1: 152.
23.Mrozowski, Maciej. Media masowe władza, rozrywka i biznes. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2012.
24.Muñiz, Albert M., Thomas C. O’Guinn. „Brand Community”. Journal of Consumer Research 27 (2001), 4: 412–432.
25.Murray, Michael D. Encyclopedia of Television News. Westport, Greenwood Publishing Group, 1998.
26.„Najpopularniejsze-polskie-blogi”. Newsbook, 17.06.2016. Dostęp 18.02.2019. https://newsbook. pl/2016/06/17/najpopularniejsze-polskie.
27.Nardi, Bonnie A., Diane Schiano, Michelle Gumbrecht, Luke Swartz. „«I’m Blogging This» A Closer Look at Why People Blog”. Communication of the ACM (2004). Dostęp 18.04.2019. https://www. academia.edu/32459914/Im_blogging_this_A_closer_look_at_why_people_blog.
28.Neff, Gina. Venture labor: Work and the burden of risk in innovation industries. Cambridge: MIT Press, 2012.
29.„Poznaj polskich blogerów”. BLOGmedia (2016). Dostęp 14.04.2019. http://www.blog-media.pl/ raport.
30.„Ranking i badanie polskiej blogosfery 2016”. Mediarun, 26.10.2016. Dostęp 20.02.2019. http:// mediarun.com/pl/digital/internet/blogerzy-wiedza-jak-zachecic-czytelnikow.html.
31.Rosen, Jay. The Weblog. An Extremely Democratic Form in Journalism. Dostęp 11.04.2018. http:// extremedemocracy.com/chapters/Rosen_weblog.pdf.
32.Ross, Andrew. Nice Work if you Can Get it. New York: NYU Press, 2009.
33.Sikora, Teresa Joanna. „Komodyfikacja cielesności w erze późno nowoczesnej”. W: Ciało w dobie współczesności. Wybrane zagadnienia z problematyki obrazu własnego ciała, red. A. Brytek¬-Matera, 239–260. Warszawa: Difin, 2010.
34.Storey, John. Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody. Tłum. Janusz Barański. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003.
35.Technorati Media „Digital Influence Report” (2013), 4–13. Dostęp 13.04.2019. http://technorati. com/wp-content/uploads/2013/06/tm2013DIR1.pdf.