Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2016, tom 1, numer 1
SPRAWOZDANIE Z VI SEMINARIUM METODOLOGII PEDAGOGIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDAGOGICZNEGO PEDAGOGIKA JAKO HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNA NAUKA STOSOWANA– KONSEKWENCJE METODOLOGICZNE Szczecin, 23-25 czerwca 2016 roku

Autorzy: Dariusz Kubinowski
Uniwersytet Szczeciński

Maksymilian Chutorański
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2016
Liczba stron:18 (97-114)
Pobierz plik

Plik artykułu