Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.21-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 21 2015
Sieć dziedzictwo kulinarne Warmii, Mazur, Powiśla jako element turystycznej promocji regionu w opinii restauratorów należących do sieci

Autorzy: Michał Kiełsznia
dr, Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Jarosław Klimczak
dr, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Aneta Omelan
dr, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (205-218)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu