Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.37-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 874 SI nr 37
Ograniczenia zasobów informacji publicznej jako przyczyna zawodności państwa

Autorzy: Jolanta Sala
Powiślańska Szkoła Wyższa

Halina Tańska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Słowa kluczowe: zasoby informacji publicznej równowaga rynek – państwo dostępność i wykorzystywanie informacji publicznej
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (129-142)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Opracowanie poświęcone jest przyczynowo-skutkowym konsekwencjom ograniczeń informacji, a w szczególności informacji publicznej. Konsekwencje te zostały odniesione do dwóch objawów niskiej efektywności, jakimi są zawodność rynku i zawodność państwa, ustawionych na przeciwległych biegunach stanu równowagi. Podjęta analiza dorobku naukowego międzynarodowych autorytetów wskazała na słabość instytucjonalną w skali lokalnej, krajowej i globalnej oraz zasygnalizowała znaczenie informacji jako potencjału wiedzy o życiu społeczno-gospodarczym niezbędnego do przetrwania i rozwoju we współczesnym świecie, zdominowanym przez technologie ICT.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Castells M. (2013), Władza komunikacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Centralne Repozytorium Informacji Publicznej (2015), www.danepubliczne.gov.pl (marzec 2015).
2.Dijk J. (2010), Społeczne aspekty nowych mediów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
3.Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (2003), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 175/1.
4.Kerckhove D. (2001), Inteligencja otwarta, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa.
5.Oleński J. (2000), Elementy ekonomiki informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
6.Sala J., Tańska H. (2015), Sieci społeczne i sieci gospodarcze antidotum na redukowane państwo, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w warunkach globalizacji”, nr 36, red. A. Kobyliński, W. Szymanowski, M.
7.Stiglitz J. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
8.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (2001), DzU 2001, nr 112, poz. 1198, tekst ujednolicony DzU z 2014 r., poz. 782, 1662.
9.Winiarski B. red. (2012), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.