Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018
Czy zasadne jest tworzenie perspektywy ryzyka w zrównoważonej karcie wyników?

Autorzy: Maria Nieplowicz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: zrównoważona karta wyników; ryzyko; perspektywa ryzyka
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (257-265)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest wskazanie najlepszego rozwiązania w zakresie rozszerzenia zrównoważonej karty wyników o zasady kompleksowego zarządzania ryzykiem na poziomie strategicz-nym. Metodologia badania – przegląd literatury, analiza dokumentów źródłowych i analiza porównawcza. Wynik – przeprowadzone rozważania potwierdzają zasadność postawionej tezy, że przypadku banku należy dodać perspektywę ryzyka, natomiast dla jednostek samorządu terytorialnego – dodatkowe cele i mierniki odnośnie ryzyka w każdej z perspektyw zrównoważonej karty wyników. Oryginalność/Wartość – oryginalną wartością jest wskazanie metodologii rozszerzenia zrównoważonej karty wyników o cele i mierniki w obszarze ryzyka.
Pobierz plik

Plik artykułu