Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2015.9-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 9 (2015)
Ностальгические названия водок
(Nostalgiczne nazwy wódek)

Autorzy: Halina Stelmach
Uniwersytet Szczeciński, Akademickie Centrum Kształcenia Językowego
Słowa kluczowe: nazewnictwo nazwa kulturologia
Rok wydania:2015
Liczba stron:8 (199-206)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł został poświęcony nazwom wódek polskich, rosyjskich oraz wysokoprocentowych alkoholi produkowanych w byłych republikach ZSRR. Celem było pokazanie, jakie nazwy z czasów socjalistycznych przetrwały i dlaczego używane są one nadal oraz jakie zjawiska socjalistycznej rzeczywistości były inspiracją dla nazw wódek obecnie produkowanych w duchu nostalgii za czasami PRL i ZSRR.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Добров Д., Рябова А., 2007, Правила этикетки, Business Guide (Ликероводочная промышленность) Приложение, № 186, 17.09.2007.
2.Доюнова С.С., 2012, Прагматический потенциал рекламных имен на материале водочной продукции (по итогам эксперимента), „Вестник Адыгейского государственного университета”, серия 2 „Филология и искусство”, № 4 (107).
3.Зеленая марка, Рождение бренда. Путь к успеху, www.uniqavodkadesign.ru/articles.php?id=67&PHPSESSID=dmq6h4ai7idusju2gtjrh2niq0.
4.История создания брэнда Столичная (Stolichnayя), http://alcoonline.ru/index.phpmact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4947&cntnt01detailtemplate=sample_news&cntnt01returnid=29.
5.Нейминг для водки, www.lexica.ru/stuff/120.
6.Liczmańska K., 2013, Wiodące elementy decyzyjne w procesie zakupu alkoholi wysokogatunkowych, „Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu” 1.
7.Zboralski M., 1997, Nomen omen, czyli jak nazwać firmę i produkt, Warszawa.