Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 9 (2015)

Rok wydania:2015

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Alcune considerazioni sulle metafore della crisi economica nella stampa italiana on-line


(Kilka uwag na temat konceptualizacji kryzysu gospodarczego we włoskiej prasie on-line)
20 (5-24) Edyta Bocian Więcej
2.

The semantics of "at"


(Semantyka angielskiego przyimka przestrzennego "at")
30 (26-55) Maria Brenda Więcej
3.

Говорят ли животные на разных языках? О звукоподражаниях в польском, русском и английском языках


(Czy zwierzęta mówią różnymi językami? O wyrazach dźwiękonaśladowczych w języku polskim, rosyjskim i angielski)
16 (57-72) Dorota Dziadosz Więcej
4.

Lautes lesen – Intonationsübungen für polnische Germanistikstudenten


(Głośne czytanie – ćwiczenie intonacji zdaniowej w języku niemieckim wśród studentów germanistyki)
13 (73-85) Beata Głowińska Więcej
5.

Аббревиатуры: языковая игра как развлечение или как инструмент оценки? (на материале языка современных российских СМИ)


(Abrewiatury: gra językowa – rozrywka czy narzędzie oceny? (na materiale języka współczesnych środków masowego przekazu))
8 (87-94) Svetlana Ilyasova Więcej
6.

Эмоционально-чувствительная сфера личности студента неофилолога и результаты, достигаемые в обучении иностранному языку


(Sfera emocjonalno-uczuciowa osobowości studenta neofilologa a wyniki osiągane w studiowaniu języka obcego)
18 (95-112) Krystyna Janaszek Więcej
7.

The acoustic properties of the syllabic rhotic of Croatian


(Cechy akustycznych chorwackiego sylabicznego [r])
19 (113-131) Sylwester Jaworski Więcej
8.

Вербальные и невербальные способы выражения грусти в современном русском языке


(Werbalne i niewerbalne sposoby wyrażenia smutku we współczesnym języku rosyjski)
10 (133-142) Katarzyna Kondzioła-Pich Więcej
9.

La formazione dell’autonomia e lo sviluppo della riflessività di futuri insegnanti sull’esempio di un tirocinio professionale di lingua francese


(Kształtowanie autonomii i postaw refleksyjnych u przyszłych nauczycieli na przykładzie praktyki pedagogicznej z języka francuskiego)
15 (143-157) Anna Niedzielko Więcej
10.

The sociophonology of /l/ and /r/ vocalisation and intrusion


(Socjofonologia wokalizacji i intruzji phonemów /l/ i /r)
8 (159-166) Tomasz Obiała Więcej
11.

Dvosmislenosti zbog reda riječi u hrvatskoj i poljskoj rečenici


(Dwuznaczność szyku wyrazów w zdaniu chorwackim i polski)
22 (167-188) Neda Pintarić Więcej
12.

Отражение актуальных политических событий в современном медийном словотворчестве


(Оdzwierciedlenie aktualnych wydarzeń politycznych w słowotwórstwie współczesnych mediów)
9 (189-197) Larisa Ratsiburskaya Więcej
13.

Ностальгические названия водок


(Nostalgiczne nazwy wódek)
8 (199-206) Halina Stelmach Więcej
14.

О паремиографии Морица Ильича Михельсона


(O paremiografii Morica Michelsona)
9 (207-215) Tomasz Szutkowski Więcej
15.

El piano o la dignidad en la pobreza


(El piano lub godność w biedzie)
11 (217-227) Santa Ferretti Więcej
16.

(Beб)-комикс как современный феномен семиотики


((Web) komiks jako współczesny fenomen semiotyki)
11 (229-239) Natalia Góra Więcej
17.

La notion de l’action dans l’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupery


(Pojęcie działania w twórczości Antonie de Saint-Exupery)
9 (241-249) Beata Skuza Więcej