Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2015.9-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 9 (2015)
Lautes lesen – Intonationsübungen für polnische Germanistikstudenten
(Głośne czytanie – ćwiczenie intonacji zdaniowej w języku niemieckim wśród studentów germanistyki)

Autorzy: Beata Głowińska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Słowa kluczowe: rytm akcent zdaniowy intonacja język niemiecki głośne czytanie
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (73-85)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W ramach praktycznej nauki języka niemieckiego należy ćwiczyć głośne czytanie. Jednym z ważnych aspektów wymagającym, przy tej okazji, uwagi jest poprawna intonacja. Ćwiczenia w głośnym czytaniu ukierunkowane są na słuchanie, imitację mowy oraz na własną interpretację głosową tekstów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badecka-Kozikowska M., 2008, Siedem grzechów głównych nauczycieli języków obcych, Warszawa.
2.Baran-Łucarz M., 2014, Podejście studentów filologii angielskiej do refleksji w nauce wymowy, „Neofilolog”, nr. 42/1.
3.Buzkamm W., Ciepielewska-Kaczmarek L., 2014, Zukunftsmusik: das generative Prinzip und bilinguale Strukturübungen, [in:] Glottodidaktik früher, heute und morgen,Hrsg. L. Ciepielewska-Kaczmarek, G. Gorąca-Sawczyk, Poznań.
4.Campadieu P., 1999, Warum lernen manche Menschen leicht und andere nur mit Mühe eine Fremdsprache?, „Deutsch als Fremdsprache”, Nr. 3.
5.Caneau I., 1992, Hören-Brummen-Sprechen, „Fremdsprache Deutsch”, Nr. 7.
6.Dieling H., Hirschfeld U., 2000, Phonetik lehren und lernen, München.
7.Domińczak H., 1993, Wymowa w nauce języka niemieckiego, Warszawa.
8.End E., 1995, Fahrplan für die Rhythmuslokomotive; Anmerkungen zum Einsatz der Übungen und Spiele im Unterricht, [in:] Die Rhythmuslokomotive, Hrsg. E. End, U. Hirschfeld, München.
9.Forster R., 1997, Mündliche Kommunikation Deutsch als Fremdsprache: Gespräch und Rede, St. Ingbert.
10.Grzeszczakowska-Pawlikowska B., 2011, Ausbildung phonetischer Merkmale des Deutschen als Fremdsprache unter Anwendung von Pressetexten, „Acta Universtitatis Lodziensis. Folia Germanica”, Band 7.
11.Häusermann U., Pietho H.E., 1996, Aufgaben-Handbuch Deutsch als Fremdsprache, München.
12.Hirschfeld U., 1998, Einige Schwerpunkte für die Arbeit an der Aussprache bei polnischen Deutschlernenden, „Glottodidactica”, Band 26.
13.Hirschfeld U., 1995, Was Hänschen nicht lernt, …, Phonetik im Primarschulunterricht Deutsch als Fremdsprache, [in:] Die Rhythmuslokomotive, Hrsg. E. End, U. Hirschfeld, München 1995.
14.Hog M., Müller B.D., 1985, Sichtwechsel, Stuttgart.
15.Lange K., 2005, Propozycje wykorzystania recytacji w kształceniu sprawności językowej ucznia, [in:] Kształcenie sprawności językowej i komunikacyjnej, Hrsg. Z. Uryga, M. Sienko, Kraków.
16.Morciniec N., Prędota S., 1996, Podręcznik wymowy niemieckiej, Warszawa.
17.Slembeck E., 1997, Mündliche Kommunikation interkulturell, St. Ingbert.
18.Stock, E. Hirschfeld U., 2000, Phonothek Deutsch als Fremdsprache. Lehrerhandreichungen, Leipzig.
19.Stock, E. Hirschfeld U., 2000, Phonothek Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch, Leipzig.
20.Szymaniuk D., 2008, Prezentacja i wdrażanie wybranych elementów fonetyki suprasegmentalnej na lektoratach języka angielskiego, [in:] Nauczanie języków obcych w szkole wyższej, Hrsg. M. Harbig, Białystok.
21.Triebe N., 2014, Klangvoll. Aussprachetraining für polnische Lernende und Lehrende, Kraków.
22.Tworek A., 2012, Einführung in die deutsch-polnische vergleichende Phonetik, Dresden–Wrocław.
23.Wagner A., Struktura rytmiczna wypowiedzi w polskiej mowie natywnej i nienatywnej, http://www.agnieszkawagner.com/uploads/1/5/4/8/15489492/struktura_rytmiczna (gefunden am: 04.08.2015).
24.simsalabim.reinke-eb.de.