Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Adres

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Filologiczny

"Annales Neophilologiarum"

al. Piastów 40b, 71-065 Szczecin

 

e-mail: annalesneophilologiarum@univ.szczecin.pl