Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 12 (2018)

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Inne strony początkowe

3 (1-3) --- Więcej
1.

Uczucie flow i inne stany emocjonalne towarzyszące studentom neofilologom w procesie kształcenia językowego

8 (5-12) Krystyna Janaszek Więcej
2.

Jednostki leksykalne z zakresu bibliotekoznawstwa w Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod red. Stanisława Dubisza

13 (13-25) Lidia Lewicka Więcej
3.

Aspectos de la lexicogénesis a la luz de la lingüística cognitiva. El caso de las formas femeninas derivadas de los sustantivos personales masculinos


(Aspekty genezy słowotwórczej w świetle językoznawstwa kognitywnego. Na przykladzie żeńskich form wywodzących się od męskich rzeczowników osobowych)
12 (27-38) Manuel Perez Machado Więcej
4.

Wspólny schemat jako motywacja polskich odpowiedników angielskiego przyimka for

18 (39-56) Katarzyna Rudkiewicz Więcej
5.

O języku w serwisie internetowym Ministerstwa Środowiska

20 (57-76) Rafał Sidorowicz Więcej
6.

Les mondes dystopiques de Jean-Pierre Andrevon. L’exemple de L’oeil derrière l’épaule


(Dystopijne światy Jean-Pierre'a Adrevona. Na przykładzie L'oeil derrière l’épaule)
11 (77-87) Katarzyna Gadomska Więcej
7.

Próba Wojciecha Kudyby – analiza książki Próba bólu. O wierszach Joanny Pollakówny

11 (89-99) Paulina Nowak Więcej
8.

Análisis del fenómeno de Lola Flores en la España franquista


(Analiza fenomenu Loli Flores w Hiszpanii za czasów Franco)
12 (101-112) Nina Pielacińska Więcej
9.

The anthropocentrism of the process of literary communcation as discursive activity


(antropocentryzm procesu komunikacji literackiej jako działalność dyskursywna)
12 (113-124) Konrad Rachut Więcej
10.

La poétique de la simplicité et le sens philosophique de la providence divine dans le récit La Jeune Sibérienne de Xavier de Maistre


(Poetyka prostoty i znaczenie filozoficzne boskiej opatrzności w opowiadaniu La Jeune Sibérienne Xaviera de Maistre)
12 (125-136) Łukasz Świercz Więcej
11.

La presencia del estoicismo de Lucio Anneo Séneca en la literatura española durante la Edad Media y su proyección posterior hasta el siglo XVII


(Doktryna stoicyzmu Lucia Annei Seneki w literaturze hiszpańskiej epoki średniowiecza i jej promieniowanie do XVII stulecia)
11 (137-147) Angel Vega Guardia Więcej