Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2018.12-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 12 (2018)
Aspectos de la lexicogénesis a la luz de la lingüística cognitiva. El caso de las formas femeninas derivadas de los sustantivos personales masculinos
(Aspekty genezy słowotwórczej w świetle językoznawstwa kognitywnego. Na przykladzie żeńskich form wywodzących się od męskich rzeczowników osobowych)

Autorzy: Manuel Perez Machado ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: morfologia fleksja derywacja słowotwórstwo językoznawstwo kognitywne pragmatyka socjolingwistyka rzeczownik męski żeński
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (27-38)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zwrócono uwagę na znaczenie lingwistyki kognitywnej. W tym celu przeprowadzono analizę procesu tworzenia żeńskich form, na które projektuje się odpowiadające im cechy męskie. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zabiegu analogicznego do metonimii. Przedmiotem niniejszego wywodu jest interpretacja znaczenia nowych form leksykalnych, uzyskanych poprzez morfologię fleksyjną jako pragmatyczną alternatywę dla morfologii derywacyjnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cuenca, M.J., Hilferty, J. (1999). Introducción a la lingüística cognitiva. Barcelona, España: Ariel.
2.Croft, W., Cruse, D. (2004). Cognitive linguistics. Cambridge, RU: Cambridge University Press.
3.Escandell Vidal, M.V. (1996). Introducción a la pragmática. Barcelona, España: Anthropos.
4.Escandell Vidal, M.V. (2004). Fundamentos de semántica composicional. Barcelona, España: Ariel.
5.Ibarretxe Antuñano, I. (2013). La lingüística cognitiva y su lugar en la historia de la lingüística. Revista Española de Lingüística Aplicada, 26, 245–266.
6.Langacker, R. (1990). Concept, Image, and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar. (Cognitive Linguistics Research 1.). Berlin–New York: Mouton de Gruyter.
7.Lara, L. (2016). Teoría semántica y método lexicográfico. Ciudad de México, México: El Colegio de México, Centro de Estudios Lingüí sticos y Literarios.
8.Lledó Cunill, E. (2002). Ministras, arrieras y azabacheras. De la feminización de tres lemas en el DRAE (2001). Espéculo. Cajetín de la lengua. Recuperado de: http://webs.ucm.es/info/especulo/cajetin/lledo.html (20.04.2018).
9.Real Academia Española (2009). Nueva gramática de la lengua española, 3 vols. Madrid, España: Espasa.
10.Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española, 23ª ed. Madrid, España: Espasa.
11.Real Academia Española (1997). Corpus de referencia del español actual (CREA). [en línea]. Recuperado de: http://corpus.rae.es/creanet.html (20.04.2018).
12.Real Academia Española (2016). Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES) [en línea]. Recuperado de: http://web.frl.es/CORPES/view/inicioExterno.view (22.04.2018).
13.Varela Ortega, S. (1990). Fundamentos de morfología. Madrid, España: Síntesis.
14.Varela Ortega, S. (2005). Morfología léxica: La formación de palabras. Madrid, España: Gredos.