Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Redakcja

dr hab. Tomasz Szutkowski, prof. US - redaktor naczelny

tomasz.szutkowski@usz.edu.pl

mgr Robert Kościelniak - sekretarz redakcji

koscielniakrobert@gmail.com

 

 

Rada naukowa

Prof. dr hab. Zofia Czapiga (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)

Prof. dr Maryse Dennes (Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3, Francja)

Prof. dr hab. Volodymir Dubiczynski (Narodowy Uniwersytet Techniczny w Charkowie, Ukraina)

Prof. dr hab. Eleftierios Haracidis (Frakickij Uniwersytet im. Demokryta, Grecja)

Prof. dr hab. Hubert Łaszkiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska)

Prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Prof. dr Marzena Mioduszewska (Universidad Rey Juan Carlos Madrid, Hiszpania)

Prof. dr hab. Valerij Mokijenko (Uniwersytet Pedagogiczny w Sankt Petersburgu, Rosja)

Dr hab. Zoja Nowożenowa, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)

Prof. dr Galina Paramei (Hope Liverpool University, Wielka Brytania)

Prof. Neda Pintarić (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)

Prof. dr hab. Enrique Quero Gervilla (Universidad de Granada, Hiszpania)

Prof. dr hab. Eva Tibenská (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Chorwacja)

Prof. dr hab. Dorota Tubielewicz-Mattsson (Lund University, Szwecja)

Dr hab. Danuta Stanulewicz, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)

Prof. dr dr h.c. Harry Walter (Uniwersytet Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie, Niemcy)

Prof. dr hab. Halina Waszkielewicz (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

 

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego