Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Dla Autorów

Formy publikacji i objętość:

 • artykuły naukowe (literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, translatoryka, glottodydaktyka) – 12-15 stron;
 • artykuły recenzyjne – 10-12 stron; 
 • sprawozdania lub omówienia książek – maks. 4 strony;
 • język publikacji: polski i języki obce.

Przesyłanie artykułów:

 • poprzez menu "Zaproponuj artykuł";
 • artykuł jako załącznik przygotowany w programie Microsoft Office Word;
 • ta sama wersja artykułu jako PDF;
 • rysunki, tabele itd. umieszczone w odpowiednim miejscu bezpośrednio w tekście oraz oddzielnie jako plik źródłowy w formacie: Excel, Statistica, Illustrator, Corel Draw, Power Point;
 • zdjęcia umieszczone w odpowiednim miejscu bezpośrednio w tekście oraz oddzielnie jako plik źródłowy w formacie JPG, TIF lub PDF, 300 dpi;
 • uzyskanie ZGODY WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH i podanie źródła pochodzenia materiałów wykorzystanych w pracy jest obowiązkiem Autora.

Zasady redagowania tekstów:

Prosimy o rezygnację z własnego formatowania tekstu i przestrzeganie następujących zasad:

 • marginesy: normalne (2,5 cm z każdej strony);
 • czcionka Times New Roman 12; interlinia 1,5;
 • tekst wyjustowany;
 • oznaczanie akapitów: wcięcie 1 cm (bez odstępów po akapitach);
 • numerowane strony;
 • wyłączona opcja dzielenia wyrazów;
 • proszę nie stosować w tekście WERSALIKÓW i kapitalików;
 • stosowanie przypisów i bibliografia (styl APA) - prosimy o przestrzeganie dokładnych wskazówek podanych poniżej w załączniku; 
 • Abstrakt: na początku artykułu w języku angielskim i polskim (każdorazowo max. 1000 znaków). Proszę przetłumaczyć także tytuł artykułu na język angielski i polski!;
 • słowa kluczowe: po 3-4 w języku angielskim i polskim umieszczone pod abstraktami; 
 • informacje o Autorce/Autorze: należy dołączyć krótki biogram (max. 500 znaków). Pod biogramem proszę podać adres mailowy i pocztowy.

Termin dostarczania artykułów: każdego roku do 31 stycznia.

Po przyjęciu artykułu do druku Autorki i Autorów prosimy o podpisanie załączonego poniżej oświadczenia GHOSTWRITING i przesłanie go na adres:

 

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Filologiczny

"Annales Neophilologiarum" 

al. Piastów 40b

71-065 Szczecin

 

Oświadczenie Autora do pobrania

Styl APA do pobrania