Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2018.12-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 12 (2018)
Próba Wojciecha Kudyby – analiza książki Próba bólu. O wierszach Joanny Pollakówny

Autorzy: Paulina Nowak ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Wojciech Kudyba Joanna Pollakówna poezja autobiograficzna liryka bólu pisanie jako terapia trauma
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (89-99)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest przeglądem książki Próba bólu. O wierszach Joanny Pollakówny Wojciecha Kudyby, wydanej w 2016 roku, która stanowi wnikliwą analizę lirycznej twórczości zmarłej w 2002 roku poetki. Autor Próby bólu to poeta i historyk sztuki, profesor w Katedrze Literatury Współczesnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zajmujący się badaniem tekstów literackich. Twórczość poetki Kudyba odczytuje jako rodzaj liryki bólu, osobisty zapis doświadczenia cierpienia. Klucz interpretacyjny, jakim posługuje się autor, to poetyka doświadczenia i w tym kontekście analizuje twórczość poetki, zmagającej się z bólem i cierpieniem wywołanym nieuleczalną chorobą. Kudyba usytuował temat bólu w samym centrum twórczości Pollakówny, wskazując, że najwyrazistszą cechą podmiotu jej wierszy jest ból alienacji, poczucie wyrwania ze swojego świata. Autor próbuje odpowiedzieć na pytania: czym właściwie jest pisanie dla Pollakówny, jaką funkcję pełni artystyczny proces kreacji i jaką rolę odgrywa w jej przeżywaniu choroby, a w swojej analizie posługuje się takimi terminami, jak poezja autobiograficzna i trauma.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dziadek, A. (2016). Projekt krytyki somatycznej. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN.
2.Hartwig, J. (2012). O wierszach Joanny Pollakówny. Zeszyty Literackie 2012, 3, 153–154.
3.Kudyba, W. (2017). Pietà w twórczości Joanny Pollakówny. W: A. Kozłowska, J. Zieliński (red.), Strony Joanny Pollakówny (s. 65–81). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.
4.Kudyba, W. (2016). Próba bólu. O wierszach Joanny Pollakówny. Warszawa: Więź.
5.Madejski, J. (2017). Wiersz jako egzegeza cierpienia. Nowe Książki 2017, 6, 120.
6.Peroń, M. (2017). W oknie, w ramie, pod powieką – pragnienie obrazu w poezji Joanny Pollakówny. W: A. Kozłowska, J. Zieliński (red.), Strony Joanny Pollakówny (s. 163–172). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.
7.Szulc-Woźniak, A. (2017). Optyka obcości. Ludzkie wiersze o zwierzętach. Polonistyka. Innowacje 2017, 5, 41–51. DOI: 10.14746/pi.2017.1.5.4.
8.Zieliński, J. (2002). Wnętrze Skorupki, Tygodnik Powszechny, 7 lipca. Pobrano z: http://www.tygodnik.com.pl/numer/276527/zielinski.html (25.08.2017).