Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2018.12-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 12 (2018)
Wspólny schemat jako motywacja polskich odpowiedników angielskiego przyimka for

Autorzy: Katarzyna Rudkiewicz ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: trajektor landmark schemat wyobrażeniowy ścieżki konceptualizacja przekształcenia schematu wyobrażeniowego
Rok wydania:2018
Liczba stron:18 (39-56)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wyposażając językoznawcę w precyzyjne narzędzia analityczne do przeprowadzenia badań kontrastywnych, metodologia kognitywna umożliwia mu dotarcie do subtelnych szczegółów reprezentacji schematycznych obecnych w porównywanych językach, co ułatwia głębszy wgląd w struktury tychże języków na poziomie konceptualnym. W artykule wskazano w jaki sposób analiza kontrastywna przeprowadzona z perspektywy gramatyki kognitywnej R. Langackera, bazująca na koncepcji schematów wyobrażeniowych, może przyczynić się do pogłębionego opisu kategorii przyimka, na przykładzie angielskiego przyimka for i jego polskich odpowiedników. Analiza kognitywna umożliwia dotarcie do schematu „ścieżki” jako najbardziej ogólnego schematu wyobrażeniowego, który organizuje strukturę semantyczną przyimka for i którego przekształcenia sankcjonują istnienie określonych ekwiwalentów w języku polskim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ayto, J. (1990). Bloomsbury Dictionary of word origin. London: Bloomsbury Publishing Ltd.
2.Bacz, B. (2002). On the image-schema proposals for the preposition po in Polish. Glossos Issue 3. Spring 2002. [online:] http://seelrc.org/glossos/issues/3/bacz.pdf. (15.01.2017).
3.Bacz, B. (2004). For the unity of meaning of the Polish verbal prefix za-. Lacus Forum, 31, 93–104.
4.Bańko, M. (2003). Słownik języka polskiego PWN. Pobrano z: http://sjp.pwn.pl/slowniki/mimo.html. (15.12.2016).
5.Baugh, A.C., Cable, T. (2005). A history of the English language. London: Routledge.
6.Długosz-Kurczabowa, K., Dubisz, S. (2006). Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
7.Evans, V., Tyler, A. (2005). Rethinking English “Prepositions of movement”: the case of to and through. W: H. Cuyckens, W. de Mulder, T. Mortelmans (red.), Adpositions of movement (s. 247–270). Amsterdam: John Benjamins.
8.Hampe, B. (2005). Image schemas in cognitive linguistics. Introduction. W: Hampe, B., Grady, J. (red.), From perception to meaning: image schemas in cognitive linguistics (s. 1–12). Berlin: Mouton de Gruyter.
9.Johnson, M. (1987). The body in the mind. The bodily basis of meaning, imagination, and reason. Chicago: Chicago University Press.
10.Lakoff, G., Johnson, M. (1987). Women, fire and dangerous things. What categories reveal about the mind. Chicago: The University of Chicago Press.
11.Lakoff, G., Johnson, M. (2007). Metaphors we live by. Chicago: The University of Chicago Press.
12.Langacker, R.W. (1987). Foundations of cognitive grammar. Theoretical prerequisites. Stanford: Stanford University Press.
13.Langacker, R.W. (1991). Foundations of cognitive grammar. Descriptive application. Stanford: Stanford University Press.
14.Onions, C.T., Friedrichsen, G.W.S., Burchfield, R.W. (1985). The Oxford dictionary of English etymology. Oxford: Oxford University Press.
15.Przybylska, R. (2002). Polisemia przyimków polskich w świetle gramatyki kognitywnej. Kraków: Universitas.
16.Przybylska, R. (2006). Schematy wyobrażeniowe a semantyka polskich prefiksów czasownikowych do-, od-, prze-, roz-, u-. Kraków: Universitas.
17.Rudkiewicz, K. (2016). Cognitive explorations into the category schema of “ for”. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
18.Rudzka-Ostyn, B. (2000). Z rozważań nad kategorią przypadka. Kraków: Universitas.
19.Skeat, W.W. (1963 [1879–1882]). An etymological dictionary of the English language. Oxford: The Clarendon Press.
20.Tabakowska, E. (2001). Kognitywizm: Obrazki z polskiej sceny. Glossos Issue 1. Spring 2001. Pobrano z: https://slaviccenters.duke.edu/uploads/media_items/tabakowska.original.pdf, (15.01.2017).
21.Talmy, L. (2000). Toward a cognitive semantics. T.1. The MIT Press.