Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2018.12-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 12 (2018)
O języku w serwisie internetowym Ministerstwa Środowiska

Autorzy: Rafał Sidorowicz ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: internet ministerstwo środowiska poprawność językowa
Rok wydania:2018
Liczba stron:20 (57-76)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę językowych sposobów komunikowania na oficjalnej stronie internetowej polskiego Ministerstwa Środowiska. Opisano język i styl komunikowania w głównej części serwisu oraz we wpisach ministerstwa na portalu społecznościowym Facebook. Osobną część poświęcono poprawności językowej tekstów kierowanych przez urząd do internautów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gajda, S. (1993). Styl naukowy. W: J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku (s. 173–189). T. 2. Wrocław: Wydawnictwo Wiedza o Kulturze.
2.Głowiński, M. (1993). Nowomowa. W: J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku (163–172). T. 2. Wrocław: Wydawnictwo Wiedza o Kulturze.
3.Grzenia, J. (2004). Strona www jako forma dialogowa. W: M. Kita, J. Grzenia (red.), Dialog a nowe media (s. 22–31). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
4.Grzenia, J. (2006). Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Nowak, P. (2006). Informowanie w przestrzeni komunikacji medialnej. W: A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Rutkowski (red.), Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji (s. 250–257). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
6.Porębski, L. (2008). Wykorzystanie Internetu w procesach komunikacji politycznej. W: M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym (s. 141–152). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
7.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. nr 62, poz. 627.
8.Wojtak, M. (1993). Styl urzędowy. W: J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku (s. 147–162). T. 2. Wrocław: Wydawnictwo Wiedza o Kulturze.
9.www.mos.gov.pl