Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2018.12-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 12 (2018)
Análisis del fenómeno de Lola Flores en la España franquista
(Analiza fenomenu Loli Flores w Hiszpanii za czasów Franco)

Autorzy: Nina Pielacińska ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Lola Flores folklorystyczne dwuwiersz Francisco Franco folklor
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (101-112)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest próbą analizy fenomenu popularności hiszpańskiej śpiewaczki i tancerki Loli Flores. Artystka pojawiła się na scenie w latach czterdziestych, po wojnie domowej i zwycięstwie generała Francisco Franco, który to w sposób znaczący wpłynął na kształt hiszpańskiej kultury i sztuki. Niezwykle ważną rolę odegrały przy tym środki masowego przekazu, w szczególności radio i kino, które przyczyniły się do reinterpretacji tego rodzaju pieśni jaką jest copla. Muzyka ta, będąca manifestacją najbardziej stereotypowych wyobrażeń o kulturze kraju, przyczyniła się do popularności Loli Flore i stała się jednocześnie narzędziem propagandy w rękach władzy. Jednak oprócz czynników politycznych, które ułatwiły Flores rozwój kariery, istotne było także połączenie dwóch kobiecych mitów, z którymi identyfikowało się społeczeństwo hiszpańskie, zapewniając artystce szacunek i uznanie nawet po okresie transformacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barilli, A. (2008). Mujeres en la historia: Lola Flores. En línea: http://archivo.lamanana.com. es/index.php/lamanana/vermujeresenlahistoria/lola_flores_repeticion (25.02.2018).
2.Blas Vega, J., Ríos Ruiz, M. (2007). Ampliación al Estudio de los Estilos Flamencos basada en el Diccionario Enciclopédico Ilustrado de 1985. Amigos del Cante. En línea:fjaa/paginas/ formacion/estilos/ampliacionstilos.htm http://web.usal.es/~fjaa/paginas/formacion/ estilos/ampliacionstilos.htm (25.04.2018)
3.Boyero Gómez, P. (2002). La copla: recuperación de un Patrimonio común. 1.ª parte. Revista Alcántara, 4 (57). En línea: http://ab.dip-caceres.org/alcantara/alcantara_online/57/57_002a.htm (25.02.2018).
4.Casas À., Umbral F. (1971). Lola, sola / Lola Flores: Sociología de la Petenera. Nuestros Contemporáneos, 3. Barcelona: Dopesa.
5.García Garzón, J. (2002). Lola Flores. El volcán y la brisa. Madryt: Biografías vivas ABC.
6.Grimaldos, A. (2010). Historia social del flamenco. Barcelona: Ediciones Península.
7.Llorente Hernández, A. (1995). Arte e ideología en el franquismo (1936–1951). Madryt: La Balsa de la Medusa, Visor.
8.Medina, T. (1990). Lola, en carne viva. Memorias de Lola Flores. Madryt: Mujeres de Hoy, Temas de Hoy.
9.Rodríguez Fuentes, C. (2001). Las actrices en el cine español de los cuarenta. Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, En línea: https://eprints.ucm.es/4517/1/T25442.pdf (26.04.2018)
10.Saint-Saens, A. (1996). Historia silenciada de la mujer: la mujer española desde la época medieval hasta la contemporanea. Madrid: Editorial Complutense.
11.Stair Sainty, G. (1997). La Real y Americana Orden de Isabel La Católica. Great Orders of Chivalry. En línea: http://www.chivalricorders.org/orders/spanish/isabcatl.htm (19.04.2018).
12.Umbral, F. (1977) Lola Flores. El País, 1 de marzo. En línea: http://www.elpais.com/articulo/ sociedad/FLORES/_LOLA/Lola/Flores/elpepisoc/19770301elpepisoc_4/Tes/ (25.04.2018).
13.Umbral, F. (1986). El español y las folklóricas. El País, 8 de diciembre.
14.Umbral, F. (1999). La copla. El Mundo, 1 de noviembre.
15.Vázquez Montalbán, M. (1972). Introducción a cancionero general. En línea: http://www.vespito.net/mvm/intcanc.html (19.04.2018).