Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2018.12-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 12 (2018)
Uczucie flow i inne stany emocjonalne towarzyszące studentom neofilologom w procesie kształcenia językowego

Autorzy: Krystyna Janaszek ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: stany emocjonalne języki nowożytne proces edukacji językowej
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (5-12)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych pośród 220 studentów neofilologów Uniwersytetu Szczecińskiego. Badania dotyczyły uczuć i emocji towarzyszących studentom w procesie kształcenia językowego. Dowiedziono, że negatywne emocje (emocje zagrożenia) występują przede wszystkim w sytuacjach, gdy dokonywana jest ocena studenta, szczególnie w zakresie mowy ustnej. Około 40% ankietowanych odczuwa wówczas różne stany lękowe, które utrudniają skuteczne radzenie sobie w sytuacjach sprawdzania wiedzy i umiejętności. Ankietowani nie lubią również wystąpień o charakterze publicznym, gdyż są one obarczone nadmiernym stresem powodowanym różnymi typami lęków. Bardzo pozytywny obraz sfery emocjonalno-uczuciowej odnosi się do zajęć konwersacyjnych, na których student nie jest oceniany. Na zajęciach o takim charakterze pojawia się nawet uczucie flow (przyjemny stan uniesienia). Dodatnie emocje towarzyszą studentom także podczas spotkań i rozmów z rodzimymi użytkownikami języka. Badania dowodzą ponadto, że odczuwanie określonych (przyjemnych lub przykrych) stanów emocjonalnych ma charakter zindywidualizowany, i może zależeć od typu osobowości, płci, a także postępów (ocen) osiąganych w pracy nad językiem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benesch, H. (2002). Atlas psychologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.
2.Brzeziński, J. (1987). Nauczanie języków obcych dzieci. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
3.Michońska-Stadnik, A. (2013). Teoretyczne i praktyczne podstawy weryfikacji wybranych teorii subiektywnych w kształceniu nauczycieli języków obcych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
4.Piechurska-Kuciel, E. (2011). Trudności w rozwijaniu sprawności interakcyjnych – rola lęku językowego. W: H. Komorowska (red.), Nauka języka obcego w perspektywie ucznia (s. 242–243). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf
5.Szałek, M. (2004). Jak motywować uczniów do nauki języka obcego. Motywacja w teorii i praktyce. Poznań: Wydawca: Wagros.
6.Szewczuk, W. (1990). Psychologia. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
7.Szewczuk, W. (2000). Podstawy psychologii. Warszawa: Fundacja Innowacja.