Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2015.9-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 9 (2015)
Говорят ли животные на разных языках? О звукоподражаниях в польском, русском и английском языках
(Czy zwierzęta mówią różnymi językami? O wyrazach dźwiękonaśladowczych w języku polskim, rosyjskim i angielski)

Autorzy: Dorota Dziadosz
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny
Słowa kluczowe: onomatopeje psychofonologia symbolizm dźwiękowy
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:16 (57-72)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Praca poświęcona została analizie i porównaniu onomatopei zwierzęcych w języku polskim, rosyjskim i angielskim. Jej celem jest ujawnienie podobieństw i różnic w wymowie i budowie wyrazów dźwiękonaśladowczych imitujących głosy zwierząt w trzech badanych językach oraz ich analiza psychofonologiczna. Materiał badawczy wyekscerpowany został z polskiej, rosyjskiej i angielskiej literatury dziecięcej. Przeprowadzona analiza pozwala sformułować kilka wniosków: onomatopeje w różnych, nawet niespokrewnionych językach, często mają zbliżoną budowę i brzmienie. Różnice między nimi mogą być rezultatem różnej percepcji głosów zwierząt i ograniczeń wynikających z dostępnych w danym języku środków językowych. Onomatopeje zwierzęce są wyśmienitą ilustracją teorii symbolizmu dźwiękowego – występujące w nich dźwięki są często ściśle związane z charakterem, rozmiarami, zwyczajami zwierząt, których głosy naśladują.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bańko M., 2008, Współczesny polski onomatopeikon, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
2.Jakobson R., Waugh L., 1989, Magia dźwięków mowy, tłum. A. Tanalska, [w:] W poszukiwaniu istoty języka, t. 1. Wybór i red. M.R. Mayenowa, Warszawa.
3.Jespersen O., 1969, Language. Its Nature, Development and Origin, London.
4.Ohala J.J., 1997, Sound symbolism, [w:] Porc.4th Seoul International Conference on Linguistics; электронная версия: http://www.linguistics.berkeley.edu/~ohala/papers/SEOUL4-symbolism.pdf
5.Platon, 1990, Kratylos, tłum. Witold Stefański, wyd. Ossolineum, Wrocław.
6.Большая Советская Энциклопедия, электронное издание: http://bse.sci-lib.com/
7.Курашкина Н.А., 2009, Особенности языкового отражения вокализации птиц (на материале английских, французских и русских орнитофонов), „Вестник Башкирского университета” № 3, т. 14.
8.Лейбниц Г.В., Сочинения в четырёх томах, электронная версия: http://www.koob.ru/leibniz/.
9.Павловская И.Ю., 2001, Фоносемантический анализ речи, Санкт–Петербург.
10.Brzechwa J., 2007, 100 bajek, Warszawa.
11.Chotomska W., 2014, Wiersze, wyd. Zielona Sowa, Warszawa.
12.Konopnicka M., 2013, Zbiór utworów dla dzieci, ebook, wyd. Witanet.
13.Kownacka M., 2006, Najpiękniejsze wiersze dla dzieci, wyd. Zielona Sowa, Warszawa.
14.Kownacka M., 1986, Razem ze słonkiem, t. 1–6, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.
15.Pulley Sayre А., 2009, Honk, honk, goose, Henry Holt and Co.
16.Tuwim J., 2008, Wielka księga wierszy, Warszawa.
17.Книга любимых стихов, 2008, ред. Г. Коненкиной, Москва.
18.Маршак С., Лебедев В., 1996, Детям. Стихи, «Росмэн», Москва.
19.Маршак C., 2006, Детям, Москва.
20.Сутеев В., 2006, Сказки и картинки, Москва.
21.Чуковский К.И., 1993, Сборник сказок, Горизонт, Москва.
22.http://wierszykidladzieci.pl/inne/buziaczki.php.
23.http://www.sp19poznan.pl/wiersze.pdf.
24.http://www.english-for-students.com/Nursery-Rhymes.html.
25.http://www.nurseryrhymes.com/.
26.http://www.poemhunter.com.
27.http://deti-online.com/skazki/skazki-chukovskogo/.
28.http://neposed.net/kids-literature/detskie-stihi/stikhi-kto-kak-govorit/kto-kak-govoritzhivotnye.html.