Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/1 2015
Zagadnienie epistemicznego statusu wiedzy ekonomicznej

Autorzy: Halina Zboroń
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: status epistemiczny realizm konstruktywizm metodologia
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (71-82)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem podjętych rozważań jest zagadnienie statusu wiedzy ekonomicznej. Autorka dokonuje rekonstrukcji epistemologicznych założeń koncepcji metodologicznych i sposobów rozumienia i rozwiązywania problemów wytwarzania i testowania wiedzy naukowej. Celem jest rozpoznanie epistemicznego statusu wiedzy w rozumieniu ekonomii ortodoksyjnej oraz przedstawienie alternatywnej koncepcji w postaci ujęcia konstruktywistycznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Acemoglu D., The Crisis of 2008: Structural Lessons for and from Economics, Centre for Economic Policy Research „Policy Insight”, January 2009, No. 28.
2.Amsterdamski S., Filozofia nauki i socjologia wiedzy, w: Racjonalność współczesności, red. H. Kozakiewicz, E. Mokrzycki, M.J. Siemek, PWN, Warszawa 1992.
3.Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
4.Blaug M., Ugly Currents in Modern Economics. Fact or fiction?, „Policy Options”, September 1997, www.irpp.org/po/archive/sep97/blaug.pdf (dostęp 20.08.2012).
5.Colander D., Főllmer H., Haas A., Goldberg M., Juselius K., Kirman A., Lux Th., Sloth B., Financial Crisis and the Systemic Failure of Academic Economics, Kiel Working Paper 1489, February 2009.
6.Fine B., Social Capital versus Social Theory. Political Economy and Social Science at the Turn of the Millenium, Routledge, London–New York 2001.
7.Goldfarb R., Leonard Th., Economics at the Millenium, „Society”, November/December 2002.
8.Krugman P., How Did Economists Get It So Wrong?, „The New York Times” 2009, September 6.
9.Lawson T., The Current Economic Crisis: Its Nature and the Course of Academic Economics, „Cambridge Journal of Economics” 2009, No. 33.
10.McCloskey D., The Rhetoric of Economics, „Journal of Economics Literature” 1983, Vol. XXI.
11.McCloskey D., Metaphors Economists Live By, „Social Research” 1995, Vol. 62, No. 2.
12.Pałubicka A., Praktyczny i teoretyczny aspekt pojmowania realności świata w perspektywie filozofii humanistyki, w: Konstruktywizm w humanistyce, red. A. Pałubicka, A. Kowalski, Epigram, Bydgoszcz 2003.
13.Sikora M., Problem reprezentacji poznawczej w nowożytnej i współczesnej refleksji filozoficznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2007.
14.Solow R., How Did Economics Get That Way, and What Way Did It Get?,Daedalus, Vol. 126, 1997.
15.Zboroń H., Teorie ekonomiczne w perspektywie konstruktywizmu społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.