Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 15.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. ZUR INTEGRATION EINIGER INTERDISZIPLINÄRER DIMENSIONEN DER PHRASEOLOGIE: ETYMOLOGIE, SPRACHGESCHICHTE, KULTURSEMIOTIK
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Przejdź
2. Między socjologią kryzysu a „kryzysem” socjologii
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2014 2014 Przejdź
3. Metodologiczne podstawy istoty potencjału marketingowego linii lotniczej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Przejdź
4. Zagadnienie epistemicznego statusu wiedzy ekonomicznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Przejdź
5. Prolegomena do studiów nad wojną, konfliktem i ładem międzynarodowym
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Przejdź
6. Jakość w badaniach interpretatywnych rachunkowości zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
7. Fenomenografia jako metoda badania treści świadomościowych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Przejdź
8. O problemie wyodrębniania subdyscyplin socjologicznych. Status naukowy socjologii morskiej.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Przejdź
9. Możliwości i ograniczenia wykorzystania eye-trackingu w badaniach zachowań starszych konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
10. Nieortodoksyjne podejścia w badaniach nad oddziaływaniem interwencjonizmu finansowego w sektorze rolnym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
11. Institutional Function Consequentialism
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
12. Marksizm jako łącznik pomiędzy psychologią mainstreamową a psychologią krytyczną
(Nowa Krytyka)
41 rok 2018 2018 Przejdź
13. Podmiotowość i transferowanie pojęć w badaniach nad grami wideo
(Nowa Krytyka)
39 rok 2017 2017 Przejdź
14. Profesor Andrzej Jan Chodubski (1 I 1952 – 6 VII 2017) i jego wkład w rozwój badań pomorzoznawczych
(Acta Politica Polonica)
3/2018 (45) 2018 Przejdź
15. (Od)czytywanie losów żydowskich
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
Strona