Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2/2014
Między socjologią kryzysu a „kryzysem” socjologii

Autorzy: Artur; Nazwisko Frąckiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: struktura społeczna Popper metodologia kryzys socjologia
Rok wydania:2014
Liczba stron:10 (71-80)

Abstrakt

Artykuł jest próbą uogólnionej refleksji nad sytuacją socjologii w Polsce. Inspirację do rozważań stanowił XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Szczecinie oraz popperowska krytyka metodologicznych podstaw nauk społecznych. Autor szczególną uwagę zwraca na „kryzys” jako przedmiot refleksji socjologicznej i związane z nim wyzwania (np. zmiany w strukturze społecznej), a także na problemy wizerunkowe socjologii w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Afeltowicz Ł., Pietrowicz K. 2013, Maszyny społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Czy kryzys socjologii? 1977, red. J. Szacki, Czytelnik, Warszawa. Domański H. 2009, Stratyfikacja a system społeczny w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolog