Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2020.1.14-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (14) 2020
(Od)czytywanie losów żydowskich

Autorzy: NATALIA ALEKSIUN ORCID
Touro College, Graduate School of Jewish Studies Nowy Jork
Słowa kluczowe: autobiografia dziennik marginalia ocalali Zagłada życiopisanie metodologia dokumenty
Rok wydania:2020
Liczba stron:8 (7-14)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tekst stanowi wprowadzenie do zbioru artykułów, których autorzy podejmują próbę interpretacji żydowskich dokumentów osobistych oraz szeroko rozumianych świadectw. Czytanie tych dokumentów jest zarazem procesem odkrywania intymnych wątków i problematyzowania żydowskich biografii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bacon, Gershon. „The Missing 52 Percent. Research on Jewish Women in Interwar Poland and its Implications for Holocaust Studies”. W: Women in the Holocaust, red. Dalia Ofer, Lenore J. Weitzman, 55–67. New Heaven–London: Yale University Press, 1998.
2.Carr, David. Experience and History. Phenomenological Perspectives on the Historical World. Oxford: Oxford University Press, 2014.
3.Hyman, Paula E. „Does Gender Matter? Locating Women in European Jewish History”. W: Rethin¬king European Jewish History, red. Jeremy Cohen, Moshe Rosman, 54–71. Oxford: The Littman Library of Jewish Civilization, 2009.
4.Janicka, Elżbieta, Joanna Tokarska-Bakir. „Sublokatorstwo jako kategoria kultury polskiej”. Studia Litteraria et Historica 2 (2013): 1–2.
5.Kaplan, Marion A. „Tradition and Transition. Jewish Women in Imperial Germany”. W: Jewish Women in Historical Perspective, red. Judith R. Baskin, 55–57. Detroit: Wayne State University Press, 1991.
6.Leader, Zachary. Introduction to On Life-Writing, red. Zachary Leader, 1–6. Oxford: Oxford Uni¬versity Press, 2015.
7.Nasiłowska, Anna. „Documents and Women”. Tłum. Benjamin Koschalka. Teksty Drugie (special issue – English edition) 1 (2020): 5–8.
8.Pekaniec, Anna. Autobiografki. Szkice o literaturze dokumentu osobistego kobiet. Kraków: Wydaw¬nictwo UJ, 2020.
9.Rodak, Paweł. Rzeczy w kontekście pisania. O materialności dzienników osobistych. Warszawa: NCK, 2008.
10.Rosman, Moshe. Jak pisać historię żydowską?, tłum. i red. Agnieszka Jagodzińska. Wrocław: Wydaw¬nictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.
11.Rosman, Moshe. „Jewish History across Borders”. W: Rethinking European Jewish History, red. Jeremy Cohen, Moshe Rosman, 15–30. Oxford: The Littman Library of Jewish Civilization, 2009.
12.Rudaś-Grodzka, Monika. „Biografia więzienia”. W: Bronisława Waligórska. Listy z cytadeli 1886, oprac. Monika Rudaś-Grodzka, 13–69. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2018.
13.Smith, Sidonie, Julia Watson. „Life Narrative in Historical Perspective”. W: tychże, Reading Auto¬biography: A Guide for Interpreting Life Narratives, wyd. 2, 103–125. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010.
14.Stanislawski, Michael. Autobiographical Jews. Essays in Jewish Self-Fashioning. Seattle–London: University of Washington Press, 2004.
15.Wolski, Paweł. „Tekst – autor – świadectwo. Na marginesie lektury «Patrzyłam na usta… Dziennik z warszawskiego getta»”. Zagłada Żydów. Studia i Materiały 5 (2009): 357–363.