Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 23.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Refleksje na temat dokumentów biograficznych w niepublikowanym Dzienniku komputerowym Zbigniewa Pietrasińskiego
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2014 2014 Przejdź
2. Abraham Kajzer i jego tekst z obozów koncentracyjnych – studium przypadku
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
3. Między słowem i ciałem1. O somatekstualności "Dzienników z lat osiemdziesiątych" Teodora Parnickiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
4. Między słowem, obrazem a muzyką, czyli o integralności sztuk w Dziennikach Marii Dąbrowskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
5. Dyskrecja i obsceniczność. Prolegomena do lektur "Kronosa" Witolda Gombrowicza
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
6. „Baczność! Przeczytać i zwrócić dla zniszczenia”. Porządki archiwum a korespondencja intymna Racheli Auerbach z czasu wojny i getta – pytania i problemy
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
7. Queerowanie intymistyki. Iwaszkiewicz, Zawieyski, Gide
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
8. Autobiografizowanie jak powietrze
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
9. Starość (nie)wypowiedziana w późnej twórczości Julii Hartwig
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
10. Walka o wizję świata. Ujawnienia diarysty Gombrowicza
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
11. Odmierzanie pamięci
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
12. Ciało i duch. Glosa do paraleli dzienników Zofii Nałkowskiej i Marii Dąbrowskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (9) 2017 2017 Przejdź
13. Książę pomorski Ulryk I w świetle dziennika podróży Filipa Hainhofera z 1617 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2019 2019 Przejdź
14. Blog literacki, czyli dziennik pisany zapiskami z lektur. Blogosfera francuska
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (13) 2019 2019 Przejdź
15. Prześwietlanie Dzienników w Gombrowicz, este hombre me causa problemas Juana Carlosa Gómeza
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (13) 2019 2019 Przejdź
16. Rytm choroby, rytm umierania. Dzienniki z lat osiemdziesiątych Teodora Parnickiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (13) 2019 2019 Przejdź
17. (Od)czytywanie losów żydowskich
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (14) 2020 2020 Przejdź
18. Świadectwo zamknięcia. Korespondencja Anny Moszyńskiej z zakładu dla umysłowo chorych w Pirnie (1850 r.)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Przejdź
19. Katynizm, a mowa nienawiści w środowisku dziennikarskim – analiza przypadku
(Acta Politica Polonica)
2/2021 (52) 2021 Przejdź
20. Charles Nodier i wieża Babel nauki
(Rocznik Komparatystyczny)
12 (2021) 2021 Przejdź
21. Dlaczego (auto)biografie? Literatura dokumentu osobistego kiedyś i dziś
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (18) 2022 2022 Przejdź
22. Którędy wyjść z siebie? Szkice do audiobiografii Mirona Białoszewskiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (19) 2022 2022 Przejdź
23. Michał Głowiński w rozmowie o "Kręgach obcości"
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (20) 2023 2023 Przejdź
Strona