Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2014.2.3-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (3) 2014
Odmierzanie pamięci

Autorzy: Aleksandra Grzemska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: dziennik Zagłada pieniądze Sprawiedliwy wśród Narodów Świata Kołomyja
Rok wydania:2014
Liczba stron:14 (151-164)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tekst stanowi próbę interpretacji wspomnieniowego tomu Marcelego Najdera zatytułowanego Rewanż. Diariusz pisany w ukryciu przez około osiemnaście miesięcy, podczas trwającej w Kołomyi Zagłady, uzupełniony o zapiski sporządzone tuż po wojnie (w latach pięćdziesiątych), pełni rolę świadectwa ocalonego z Holocaustu żydowskiego małżeństwa. Narrację Najdera uzupełniają nieliczne, ale niezwykle istotne zapiski jego żony – Poli Najder.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Berendt Grzegorz, Cena życia – ekonomiczne uwarunkowania egzystencji Żydów po „aryjskiej stronie”,
2.„Zagłada Żydów” 2008, nr 4.
3.Buryła Sławomir, Tematy (nie)opisane, Universitas, Kraków 2013.
4.Cuber Marta, Metonimie Zagłady. O polskiej prozie lat 1987–2012, Wydawnictwo Uniwersytetu
5.Śląskiego, Katowice 2013.
6.Derrida Jacques, Szibbolet: dla Paula Celana, tłum. Adam Dziadek, FA-art, Bytom 2000.
7.Didi-Huberman Georges, Obrazy mimo wszystko, tłum. Maja Kubiak Ho-Chi, Universitas, Kraków
8.2008.
9.Forecki Piotr, Od „Shoah” do „Strachu”. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach
10.publicznych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.
11.Frankl Viktor Emil, Psycholog w obozie koncentracyjnym, tłum. Stefania Zgórska, PAX, Warszawa
12.1962.
13.Głowiński Michał, Czarne sezony, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.
14.Głowiński Michał, Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010.
15.Górny Grzegorz, Sprawiedliwi. Jak Polacy ratowali Żydów przed Zagładą, Rosikin Press, Warszawa
16.2013.
17.Grabowski Jan, Ratowanie Żydów za pieniądze: przemysł pomocy, „Zagłada Żydów” 2008, nr 4.
18.Gross Jan Tomasz, Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Pogranicze, Sejny 2000.
19.Gross Jan Tomasz, Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Znak,
20.Kraków 2008.
21.Gross Jan Tomasz, Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów, wsp. I. Grudzińska-
22.Gross, Znak, Kraków 2011.
23.Hirszfeld Ludwik, Historia jednego życia, Czytelnik, Kraków 1946.
24.Hrabar Roman, Bez wyrachowania, „Poglądy” 1978, nr 22.
25.Krupa Bartłomiej, Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987–2003),
26.Universitas, Kraków 2013.
27.Krupiński Piotr, Smak jabłka. O Wybranym autorstwa Weroniki Fibich i Adama Ptaszyńskiego. W:
28.Adlojada. Biografia i świadectwo, red. Jaromir Brejdak, Dariusz Kacprzak, Jerzy Madejski, Beata
29.Małgorzata Wolska, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2014.
30.Lejeune Philippe, „Drogi zeszycie…”, „drogi ekranie…”. O dziennikach osobistych, przeł. Agnieszka
31.Karpowicz, Magda i Paweł Rodakowie. Wybór, wstęp i oprac. Paweł Rodak, Wydawnictwa Uniwersytetu
32.Warszawskiego, Warszawa 2010.
33.Leociak Jacek, Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010.
34.Leociak Jacek, Janczewska Marta, Literatura dokumentu osobistego. W: Literatura polska wobec
35.Zagłady (1939–1968), red. Sławomir Buryła, Dorota Krawczyńska, Jacek Leociak, Instytut Badań
36.Literackich PAN, Warszawa 2012, s. 24–166.
37.Levi Primo, Czy to jest człowiek, tłum. Halszka Wiśniowska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978.
38.Levi Primo, Układ okresowy, tłum. Zofia Koprowska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.
39.Shallcross Bożena, Rzeczy i Zagłada, Universitas, Kraków 2010.
40.Wolski Paweł, Tadeusz Borowski – Primo Levi. Prze-pisywanie literatury Holocaustu, Instytut Badań
41.Literackich PAN, Warszawa 2013.
42.Zaremba Marcin, Gorączka szabru, w: tegoż, Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na
43.kryzys, Znak, Kraków 2012.