Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4/2014
Refleksje na temat dokumentów biograficznych w niepublikowanym Dzienniku komputerowym Zbigniewa Pietrasińskiego

Autorzy: Teresa Rzepa
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Słowa kluczowe: dokumenty biograficzne dziennik refleksyjny (intymny) kierowanie własnym życiem
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:13 (45-57)

Abstrakt

W artykule omówiono powody, dla których Zbigniew Pietrasiński (1926–2010) przypisywał wyjątkową wartość osobotwórczą dziennikowi refleksyjnemu (intymnemu). Przedmiotem analizy była treść obszernego Dziennika komputerowego, który Pietrasiński prowadził od 1991 do 2010 roku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Całek A. 2012, Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki. Psychobiografia naukowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. Całek A. 2013, Biografia naukowa: od koncepcji do narracji. Interdyscyplinarność, teorie, metody badawcze, Wydawnictwo Uniwersyte