Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2019.2-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2019
Książę pomorski Ulryk I w świetle dziennika podróży Filipa Hainhofera z 1617 roku

Autorzy: Jan Gruszka ORCID
Szczecinek
Słowa kluczowe: Pomorze Ulryk I Filip Hainhofer dziennik podróży XVII wieku
Rok wydania:2019
Liczba stron:17 (37-53)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sporządzonej na kartach dziennika podróży przez Filipa Hainhofera charakterystyki księcia pomorskiego Ulryka I (1589-1622), najmłodszego z synów Bogusława XIII i Klary z Brunszwiku-Lüneburga. Przybyły na zaproszenie Filipa II augsburski znawca dzieł sztuki pozostawił szczegółowy opis swego pobytu na Pomorzu. Poczynione obserwacje odnośnie osób, miejsc, obyczajów i różnego rodzaju osobliwości, czynią z jego podróżniczej relacji niezwykle cenne źródło dla poznania wybranych aspektów życia codziennego siedemnastowiecznego dworu książąt pomorskich. Podczas pobytu na Pomorzu, Filip Hainhofer miał sposobność dobrze poznać księcia Ulryka. Nakreślona piórem charakterystyka umożliwia odtworzenie w miarę pełnego obrazu sylwetki. W świetle dziennika podróży uchodzi za osobę obdarzoną przymiotami, które czyniły z niego równie odpowiedniego towarzysza dla augsburskiego znawcy dzieł sztuki, co uczony Filip II.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Behr-Negendank U., Die Personalien und Leichen-Processionen der Herzoge von Pommern und ihrer Angehörigen aus den Jahren 1560 bis 1663, Halle 1869.
2.Bogowska A., Dwór Filipa II i Pomorze Zachodnie w świetle dzienników Filipa Hainhofera, „Przegląd Zachodniopomorski” 2003, z. 3, s. 35–44.
3.Boras Z., Książęta Pomorza Zachodniego, Poznań 1996.
4.Brzustowicz B.W., Turnieje rycerskie na dworze książąt pomorskich w średniowieczu, „Przegląd Zachodniopomorski” 2003, z. 1, s. 29–56.
5.Bülow G. von, Marstaller Martin, w: Allgemeine Deutsche Biographie, t. 20, Leipzig 1884, s. 446–447.
6.Der Pommersche Kunstschrank, red. A. Brüning, J. Lessing, Berlin 1905.
7.Doering O., Des Augsburger Patriciers Philipp Hainhofer Beziehungen zum Herzog Philipp II von Pommern-Stettin, Wien 1894.
8.Doering O., Hainhofer Philipp, w: Allgemeine Deutsche Biographie, t. 49, Leipzig 1904, s. 719–721.
9.Dziadowicz-Jezioro D., Przypijać, Przypijanie, w: Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 33, Warszawa 2009, s. 578.
10.Ein Besuch am Hofe zu Stettin im Jahre 1617, Berlin 1857.
11.Fragmenty dziennika podróży Filipa Hainhofera na dwór książęcy w Szczecinie w 1617 roku, tłum. K. Gołda, przekł. B. Frankiewicz, „Przegląd Zachodniopomorski” 1998, z. 2, s. 138–155.
12.Gwiazdowska E., Widoki Szczecina: źródła ikonograficzne do dziejów miasta od XVI wieku do 1945 roku, Szczecin 2001.
13.Hofmeister A., Die Matrikel der Universität Rostock II. (Mich. 1499 – Ost. 1611), Rostock 1891.
14.Hӓckermann A., Bogislav XIII., Johann Friedrich, Barnim X., Casimir VIII., Herzӧge von Pommern, w: Allgemeine Deutsche Biographie, t. 3, Leipzig 1876, s. 55–56.
15.Kittler G., Die Musikpflege am Hofe Herzog Ulrichs in Köslin, „Monatsblätter der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde” 1933, z. 5 (47), s. 65–70.
16.Medem F.L. von, Die Reisen der herzӧge Georg und Wilhelm von Pommern, w: Allgemeines Archiv für die Geschichtskunde des preußischen Staates, t. 13, z. 1, red. L. von Ledebur, Berlin–Posen–Bromberg 1834, s. 356–378.
17.Medem F.L. von, Philipp Hainhofers Reise-Tagebuch, enthaltend Schilderungen aus Franken, Sachsen, der Mark Brandenburg und Pommern im Jahre 1617, „Baltische Studien” AF 1834, z. 2 (2).
18.Medem F.L. von, Philipp II., Herzog von Pommern und sein Hof. Bruchstück aus P. Hainhofers Reisebeschreibung, w: Allgemeines Archiv für die Geschichtskunde des preußischen Staates, t. 8, red. L. von Ledebur, Berlin–Posen–Bromberg 1832, s. 209–224.
19.Micraelius J., Sechs Bücher vom Alten Pommerlande, ks. IV, Stettin 1723.
20.Mueller J., Neue Beiträge zur Geschichte der Kunst und ihrer Denkmäler in Pommern, „Baltische Studien” AF 1878, z. 1 (28), s. 39–62.
21.Pyl T., Philipp II., Herzog von Pommern, w: Allgemeine Deutsche Biographie, t. 26, Leipzig 1888, s. 34–36.
22.Rymar E., Rodowód książąt pomorskich, t. 2, Szczecin 2005.
23.Schmidt R., Bogislaw XIII., w: Neue Deutsche Biographie, t. 2, Berlin 1955, s. 418.
24.Steffenhagen E.J.H., Chemnitz Martin, w: Allgemeine Deutsche Biographie, t. 4, Leipzig 1876, s. 118.
25.Steinbrück J.B., Das ehemalige Karthäuser-Kloster Gottes-Gnade, und nachherige Fürstlich Pommersche Luft-Schloβ bei Alten Stettin, Oderburg, Stettin 1780.
26.Wehrmann M., Herzog Ulrich in Tübingen (1607/8), „Monatsblӓtter der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde” Jg 1913, z. 8 (27), s. 114–120.
27.Wehrmann M., Unterrichtsplan für den Herzog Ulrich von Pommern (1602), „Monatsblӓtter der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde” Jg 1904, z. 8 (18), s. 113–120.
28.Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku, red. R. Makała, Szczecin 2013.
29.Żukowski J., Gnademedaillen: medale łaski, http://www.wilanow-palac.pl/gnademedaillen_medale_laski.html (30.06.2017).
30.Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego, t. 9, Filipa Hainhofera dziennik podróży, zawierający obrazki z Frankonii, Saksonii, Marchii Brandenburskiej i Pomorza w roku 1617, przekład i opracowanie K. Gołda, Szczecin 2000.