Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2017.2.9-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (9) 2017
Ciało i duch. Glosa do paraleli dzienników Zofii Nałkowskiej i Marii Dąbrowskiej

Autorzy: Adam Fitas
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: ciało duch Zofia Nałkowska Maria Dąbrowska dziennik diarystyka
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (51-60)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł wprowadza w problematykę porównawczą między dziennikami Zofii Nałkowskiej i Marii Dąbrowskiej, koncentrując się na jednym tylko aspekcie tej bogatej paraleli, jakim jest stosunek obu diarystek do ciała. Odmienność obu kobiecych natur znajduje potwierdzenie także w tematyce i stylu ich zapisów codziennych, w których z jednej strony (Nałkowska) mamy wyraźnie widoczne związki między dbałością o ciało i jego kulturowy wizerunek a tożsamością autorki, ze strony drugiej (Dąbrowska) spotykamy zdecydowaną przewagę w eksponowaniu wartości duchowych nad fizycznymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borkowska, Grażyna. Cudzoziemki: studia o polskiej prozie kobiecej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 1996.
2.Chałupnik, Agata. Sztandar ze spódnicy. Zapolska i Nałkowska: o kobiecym doświadczeniu ciała. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Errata, 2004.
3.Czermińska, Małgorzata. „Świadectwo, ślad i milczenie wobec doświadczeń historii”. W: Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. Hanna Gosk, Andrzej Zieniewicz, 86–100. Warszawa: Elipsa, 2006.
4.Dąbrowska, Maria. Dzienniki 1914–1945, red. Tadeusz Drewnowski. T. 1–4. Warszawa: Czytelnik, 1999.
5.Dąbrowska, Maria. Dzienniki 1914–1965. T. 2: 1926–1934. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Wydział I Nauk Społecznych, Komitet Nauk o Literaturze, 2009.
6.Dąbrowska, Maria. Dzienniki powojenne 1945–1965, red. Tadeusz Drewnowski. T. 1–4. Warszawa: Czytelnik, 1997.
7.Fitas, Adam. Zamiast eposu. Rzecz o „Dziennikach” Zofii Nałkowskiej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.
8.Marszałek, Magdalena. „Życie i papier”. Autobiograficzny projekt Zofii Nałkowskiej. „Dzienniki” 1899–1954. Kraków: Universitas, 2004.
9.Nałkowska, Zofia. Dzienniki, red. Hanna Kirchner. T. 1. Warszawa: Czytelnik, 1975. T. 2. Warszawa: Czytelnik, 1976. T. 3. Warszawa: Czytelnik, 1980. T. 2, cz. 1 i 2. Warszawa: Czytelnik, 1988. T. 5. Warszawa: Czytelnik, 1996. T. 6, cz. 1 i 2. Warszawa: Czytelnik, 2000. Cz. 3. Warszawa: Czytelnik, 2001.
10.Rodak, Paweł. Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.
11.Smoleń, Barbara. „Śmierć dziennika”. Res Publica Nowa 12 (2001): 36–40.