Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 52.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Notariusze kamieńskiej kapituły katedralnej i ich funkcje w pierwszej połowie XVI wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Przejdź
2. Milites novi w otoczeniu księcia wołogoskiego Warcisława IV (1309–1326)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Przejdź
3. Jak słowiańscy przodkowie Pomorzan stali się Germanami. Mit pochodzenia pierwotnych mieszkańców Pomorza Zachodniego w XVI i początkach XVII wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Przejdź
4. Charakterystyka i pochodzenie demonów rodzaju żeńskiego w Testamencie Salomona
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
5. Demografia rodziny magnackiej w Wielkim Księstwie Litewskim na tle elit zachodnioeuropejskich. Wybrane problemy
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 1 2015 Przejdź
6. Szczecin i ryby. Wokół przekładu opisu miasta Paula Friedeborna (1572–1637)
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
7. O literaturze tatarskiej w aspekcie międzynarodowym
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
8. Moralność wyznacznikiem dojrzałości człowieka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
9. Miłosierdzie Boga a duch skuruchy i przebaczenia w życiu człowieka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
10. Kwestia całościowego podejścia do człowieka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Przejdź
11. Struktura bytowa człowieka w ujęciu Maxa Schelera
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
12. Reformacja a ludność Pomorza Zachodniego – zarys problemu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
13. Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa – nowe fakty
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Przejdź
14. „Młodzi na progu” – propozycja kerygmatyczno-mistagogicznego przygotowania do sakramentu bierzmowania
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Przejdź
15. Духовность в драматургии Ивана Вырыпаева
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Przejdź
16. Dziekan a duchowieństwo dekanalne. Aspekt prawno-duszpasterski
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Przejdź
17. Bio(geo)grafia kobieca – przestrzenny wymiar doświadczenia
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
18. Metafizyczne doświadczenie niestałej Arche
(Analiza i Egzystencja)
41 (2018) 2018 Przejdź
19. Ciało i duch. Glosa do paraleli dzienników Zofii Nałkowskiej i Marii Dąbrowskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (9) 2017 2017 Przejdź
20. Actio i contemplatio – dwa skrzydła apostolatu bł. Bolesławy M. Lament
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Przejdź
21. Oprawa literacka jubileuszu stulecia reformacji w księstwie szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Przejdź
22. Chrystocentryczny wymiar duchowości według św. Jana Ewangelisty
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Przejdź
23. Niemożność bycia świadkiem w postępowaniu administracyjnym przez duchownego katolickiego w świetle kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2018 (23) 2018 Przejdź
24. Nauczanie pomorskie prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Przejdź
25. POMMERSCHE ASPEKTE IN DER NORDISCHEN UNIONSPOLITIK DES KÖNIGS ERICH VON POMMERN
(Studia Maritima)
Vol. 31 2018 2018 Przejdź
26. A picture of the Duchy of Szczecin during the Thirty Years’ War in light of the chronicle by Peter Rudolphy between 1627 and 1637
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Przejdź
27. In Search Spirituality Biology
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Przejdź
28. Naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym (Ef 1,13; 4,30) - zarys pneumatologii Listu św. Pawła do Efezjan
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Przejdź
29. Poziom duchowości i religijności u katolików zaangażowanych i niezaangażowanych w służbę liturgiczną
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Przejdź
30. Greater Poland Crafts in the Light of the 1810 Census and in the Context of Multidimensional Grouping
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Przejdź
31. Pomeranus non cantat. Uwe Johnson i Pomorze. Topos utraconej (pierwszej) ojczyzny lub: skąd pochodzę, tego już nie ma
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2020 2020 Przejdź
32. Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego – metody egzegetyczne z parakletyczną tezą
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
33. Maryja jako Wspomożycielka osób starszych
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
34. Chrystologiczne aspekty w teologii św. Hieronima ze Strydonu
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
35. Oblicza duchowości św. Andrzeja Boboli i płynące z nich przesłania dla współczesnych ludzi w kontekście encykliki Piusa XII Invicti Athletae Christi
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
36. Wpływ wyboru papieża Jana Pawła II na stosunek władz państwowych do Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim. Metody i przykłady
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
37. Procesy o czary na pograniczu północno-zachodniej Wielkopolski i Nowej Marchii w czasach wczesnonowożytnych
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
38. Pomerania in the Medieval and Renaissance Cartography – from the Cottoniana to Eilhard Lubinus
(Studia Maritima)
Vol. 33 2020 2020 Przejdź
39. Święty Józef – kairos dla trzeciego tysiąclecia
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
40. Czy można przyjąć Ciało Chrystusa w sposób duchowy? Komunia duchowa i jej skutki
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
41. "Biblia dla kobiet". Spór o duchowość kobiety
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
42. Komunia Święta duchowa w czasach pandemii
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
43. Dekret o wolności sumienia i wyznania z 5 sierpnia 1949 roku jako przykład szykanowania duchowieństwa Kościoła gorzowskiego w latach 1949–1969. Zarys problematyki
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
44. „Mimo drzwi zamkniętych” (J 20,26). Refleksja nad duchowością komunii w warunkach izolacji społecznej na przykładzie Ruchu Focolari
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
45. Pneumatologiczny wymiar sakramentów uzdrowienia komunii
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Przejdź
46. Zaufanie Bogu podstawą zaangażowania społecznego człowieka. Studium analityczne Dzienniczka św. s. Faustyny Kowalskiej w aspekcie społecznym
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Przejdź
47. Cenzurowanie organu urzędowego kurii gorzowskiej w latach 1957–1959. Fragment polityki antykościelnej PRL
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Przejdź
48. Kościół Ducha kontynuacją Wcielenia Chrystusa o. prof. dr. hab. Andrzeja A. Napiórkowskiego OSPPE, ss. 232
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Przejdź
49. Oblicza świętości Ottona z Bambergu i płynące z nich przesłania dla współczesnych ludzi
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 30 2023 2023 Przejdź
50. Likwidacja Kościoła katolickiego obrządku wschodniego w południowo-zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego za panowania cesarza Mikołaja I (lata 30. XІX wieku)
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 30 2023 2023 Przejdź
51. Relacje zwrotne pomiędzy Stolicą Apostolską a Drogą Synodalną w Niemczech
(Studia Paradyskie)
33/2023 2023 Przejdź
52. The Spirituality of Otto of Bamberg
(Colloquia Theologica Ottoniana)
39/2023 2023 Przejdź
Strona