Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2020.36-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 36/2020
"Biblia dla kobiet". Spór o duchowość kobiety

Autorzy: Jarosław Łapucha ORCID
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: duchowość kobiety Biblia dla kobiet kobiecość płeć
Rok wydania:2020
Liczba stron:20 (261-280)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Od dłuższego czasu obserwujemy w Kościele w Polsce rosnącą popularność duchowości powiązanej z płcią. Pojawiają się coraz to nowe propozycje duszpasterskie, rekolekcyjne czy wydawnicze przeznaczone wyłącznie dla kobiet bądź dla mężczyzn. Jeśli chodzi o duchowość kobiety, należy zauważyć, że nie ma jednego, obowiązującego współcześnie modelu. W debacie publicznej toczą się spory na temat roli i miejsca kobiety w Kościele oraz świecie. Polemiki te dotyczą także paradygmatu duchowości kobiety. Egzemplifikację tego może stanowić dyskusja wokół wydanej w 2020 roku polskojęzycznej "Biblii dla kobiet". Toczące się polemiki ukazały, jak bardzo zróżnicowane jest podejście samych kobiet do kwestii rozumienia kobiecości jako takiej oraz duchowości kobiet. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie sporu o duchowość współczesnej kobiety na przykładzie dyskusji wokół "Biblii dla kobiet". Problem ten został omówiony na tle fenomenu, jakim są wydania Pisma Świętego przeznaczone dla kobiet, by ukazać różnice w definiowaniu duchowości kobiecej w dwóch odrębnych modelach. Następnie przeanalizowane zostaje polskie wydanie "Biblii dla kobiet" z uwzględnieniem dodatkowych treści, które zawarto w tej publikacji. Zasadnicza część artykułu została poświęcona ukazaniu i analizie sporu wokół omawianego wydania. Autor próbuje jednocześnie ukazać, jak współcześnie definiowana jest duchowość kobiet oraz w jaki sposób jest ona rozumiana i oceniana.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamik E., Imię Boga jest nieprzetłumaczalne, „Tygodnik Powszechny” 31.12.2006.
2.Armeni R., Kobiety, Biblia i wolność, 24.09.2020, https://www.osservatoreromano.va/pl/news/2020-09/kobiety-biblia-i-wolnosc.html (dostęp: 19.01.2021).
3.Augustyn J., Wstęp, w: Duchowość kobiety, red. J. Augustyn, Kraków 2007, s. 5–9.
4.Białkowska M., Biblia nie jest „dla kobiet”, 22.06.2020, https://wiez.pl/2020/06/22/biblia--nie-jest-dla-kobiet/ (dostęp: 12.02.2021).
5.Bibel in gerechter Sprache, Gütersloh 2006.
6.Biblia dla kobiet, Częstochowa 2020.
7.Biblia dla kobiet, https://edycja.com.pl/?p=2836 (dostęp: 13.01.2021).
8.Bilska M., Biblia dla homo nieviastus, https://wiez.pl/2020/05/26/biblia-dla-homo-nieviastus/(dostęp: 13.01.2021).
9.Coleman L., Popowski R., Nowy Testament dla moderatorów, Warszawa 2010.
10.Draguła A., Reaktywacja wzorca mężczyzny jako miles Christi, „Czas Kultury” (2009) 1, s. 39–44.
11.Draguła A., Ekstremalna Droga Krzyżowa. Stary czy nowy model duchowości męskiej?, w: (Nie)męskość w tekstach kultury XIX–XXI wieku, red. B. Zwolińska, K.M. Tomala, Gdańsk 2019, s. 368–379.
12.Fijołek M., Spór wokół „Biblii dla kobiet”. Katoliczki nareszcie się kłócą, https://deon.pl/kosciol/komentarze/spor-wokol-biblii-dla-kobiet-katoliczki-nareszcie-siekloca,892705 (dostęp: 9.02.2021).
13.Franciszek, Bóg nie obył się bez Matki. Homilia na uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 1.01.2019, w: Biblia dla kobiet, Częstochowa 2020, s. 2–6.
14.Frauen Bibel, red. G. Theuer, Stuttgart 2007.
15.Frydrych D., Katolicki „projekt lady”? Na marginesie sporu o „Biblię dla kobiet”, https://deon.pl/kosciol/komentarze/katolicki-projekt-lady-na-marginesie-sporu-o-biblie-dla-kobiet,898312 (dostęp: 14.01.2021).
16.Gomola A., Myśl feministyczna w przekładach Biblii, „Przekładaniec. Półrocznik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ” (2010) 24, s. 212–227.
17.The Inclusive Bible. The First Egalitarian Translation, London 2009.
18.Jan Paweł II, Godność kobiety w świetle słowa Bożego [wybrane fragmenty Listu do kobiet, 29.06.1995], w: Biblia dla kobiet, Częstochowa 2020, s. 22–32.
19.Łuka D., „Biblia dla kobiet” jest „grzeszna”? To stwierdzenie szokujące, 5.06.2020, https://wiez.pl/2020/06/05/biblia-dla-kobiet-jest-grzeszna-to-stwierdzenie-szokujace/ (dostęp: 16.02.2021).
20.Majewski M., Jak przekłady zmieniają Biblię. O przekładach i przekładaniu Pisma Świętego raz jeszcze, Kraków 2019.
21.Miduch M., Kobiety bez jednego wzorca. Polemika, 30.05.2020, https://wiez.pl/2020/05/31/kobiety-bez-jednego-wzorca-polemika/ (dostęp: 16.02.2021).
22.Mroczkowska J.P., Kobiecość po amerykańsku – duch i ciało, „W Drodze” (2000) 4, s. 10–18.
23.Neues Leben. Die Bibel für Frauen, red. F. Bielefeldt, A. Rein, E. Werner, Witten 2019.
24.Nowy Testament w przekładzie na gwarę górali Skalnego Podhala, Zakopane 2003.
25.Pierwsza w Polsce Biblia dla kobiet. Bez problemu zmieści się w… torebce!, https://misyjne.pl/pierwsza-w-polsce-biblia-dla-kobiet-bez-problemu-zmiesci-sie-w-torebce/ (dostęp: 14.01.2021).
26.Pudełko A.M., Kobieta – apostołka piękna, w: Biblia dla kobiet, Częstochowa 2020, s. 7–13.
27.Pudełko A.M., Piękna umysłem, sercem, wolą i ciałem. Polemika, 28.05.2020, https://wiez.pl/2020/05/30/piekna-umyslem-sercem-wola-i-cialem-polemika/ (dostęp: 9.02.2021).
28.Pudełko J.J., Biblia dla homo nieviastus czy dla kobiet?, https://wiez.pl/2020/05/28/biblia-dla-homo-nieviastus-czy-dla-kobiet/ (dostęp: 9.02.2021).
29.Smith J.E., The Holy Bible: Containing the Old and New Testaments; Translated Literally from the Original Tongues, Hartford 1876.
30.Stanton E.C., The Woman’s Bible. A Classic Feminist Perspective, New York 2002.
31.Stanton E.C., The Womans’s Bible, part. I–II, European Publishing Company, New York 1895–1998.
32.Tourn S., Esce in Italia una nuova Bibbia delle donne, 28.07.2020, https://riforma.it/it/articolo/2020/07/28/esce-italia-una-nuova-bibbia-delle-donne (dostęp: 22.01.2021).
33.Una Bibbia delle donne: venti teologhe riscrivono il testo sacro in chiave femminista, 27.11.2018, https://www.repubblica.it/esteri/2018/11/27/news/una_bibbia_delle_donneventi_teologhe_riscrivono_il_testo_sacro_in_chiave_femminista-21254286/ (dostęp: 19.01.2021).
34.Une Bible des femmes, red. P. Daviau, L. Savoy, É. Parmentier, Genève 2018.
35.https://www.edycja.pl/produkty/biblia-i-biblistyka/pismo-swiete/biblia-dla-kobiet-wersjaetui-zamykanym-na-zamek (dostęp: 13.01.2021).
36.https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/frauen-bibel/id/9783460252707 (dostęp: 21.01.2021).
37.https://www.scm-brockhaus.de/neues-leben-die-bibel-fuer-frauen-7497417.html#Artikelbeschreibung(dostęp: 22.01.2021).