Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 36/2020

Rok wydania:2020
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

1 (3-3) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

1 (4-4) --- Więcej
*

Spis treści

2 (5-6) --- Więcej
1.

Geneza Wulgaty i jej aktualny status w Kościele Katolickim. Uwagi na marginesie Listu apostolskiego papieża Franciszka "Scripturae Sacrae affectus"

27 (9-35) Waldemar Chrostowski Więcej
2.

Diritto alla pace, giustizia e “guerra giusta”

29 (37-65) Gaetano Dammacco Więcej
3.

Czy istnieje dostosowana liturgia misyjna? Spór o komunikatywność liturgii

20 (67-86) Andrzej Draguła Więcej
4.

Peter Ahlwardt’s Theology of Thunder


(PETERA AHLWARDTA TEOLOGIA PIORUNÓW)
22 (87-108) Adam Drozdek Więcej
5.

"Ressentiment" jako uczucie reaktywne i faktor życia moralnego w świetle studium genealogicznego Friedricha Nietzschego "Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift"

15 (109-123) Tomasz Drożyński Więcej
6.

Święty Józef – kairos dla trzeciego tysiąclecia

18 (125-142) Zdzisław Janiec Więcej
7.

Czy można przyjąć Ciało Chrystusa w sposób duchowy? Komunia duchowa i jej skutki

20 (143-162) Krzysztof Jaworski Więcej
8.

Edukacja społeczna w pisarstwie François Mauriaca na podstawie powieści "Le Noeud de vipères" i "Le Sagouin"

18 (163-180) Beata Kędzia-Klebeko Więcej
9.

Instytucjonalizacja konfliktu prawo – sumienie jako współczesne wyzwanie dla systemów prawnych continental law

15 (181-195) Maciej Kubala Więcej
10.

Implementacja posynodalnej adhortacji apostolskiej "Amoris laetitia" papieża Franciszka w duszpasterstwie związków nieregularnych w diecezji płockiej

23 (197-219) Wojciech Kućko Więcej
11.

„Woda oczyszczenia” i jej parakultowe zastosowanie (Lb 19,1–22) jako problem egzegetyczny i teologiczny

40 (221-260) Janusz Lemański Więcej
12.

"Biblia dla kobiet". Spór o duchowość kobiety

20 (261-280) Jarosław Łapucha Więcej
13.

Struktura terenowej administracji wyznaniowej PRL na przykładzie Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze w latach 1950–1972

26 (281-306) Dariusz Mazurkiewicz Więcej
14.

Stanowisko Kościoła katolickiego wobec szczepionek przeciw Covid-19

17 (307-323) Marcin Szczodry Więcej
15.

Otwartość Boga. Wieczność i wolna wola

22 (327-348) Eleonore Stump Więcej
16.

Kontrowersje wokół ulepszania człowieka. Na podstawie książki "Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna"

18 (351-368) Marcin Ferdynus Więcej