Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2020.36-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 36/2020
Stanowisko Kościoła katolickiego wobec szczepionek przeciw Covid-19

Autorzy: Marcin Szczodry ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: COVID-19 pandemia szczepionka Kościół katolicki aborcja solidarność
Data publikacji całości:2020-12-20
Liczba stron:17 (307-323)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Badania nad opracowaniem nowych szczepionek, ich produkcja, dystrybucja oraz proces szczepień nie są wolne od pytań natury moralnej. Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 pobudziła w różnych środowiskach (lekarskim, bioetycznym, kościelnym, politycznym) debatę nad etycznymi kwestiami szczepień. Celem niniejszego artykułu jest analiza oficjalnych dokumentów Kościoła katolickiego, w których wyraża on swoje stanowisko w sprawie szczepionek przeciw Covid-19. W świetle przeprowadzonych badań dokumentów, wydanych zarówno przez Stolicę Apostolską, jak i przez wybrane konferencje krajowych episkopatów, jest widoczne, że temat ten został znacznie pogłębiony w trakcie trwającej pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Dokumenty Kościoła sprzed pandemii podejmują temat szczepionek głównie w kontekście problemów moralnych związanych z wykorzystaniem w ich produkcji materiału biologicznego z niegodziwego źródła (z przeprowadzonej aborcji). Późniejsze dokumenty szerzej analizują problematykę szczepionek pod kątem etycznym i podejmują wiele innych tematów (np. odpowiedzialność osobista związana z zaszczepieniem się lub odmową przyjęcia szczepionki; kwestia współpracy międzynarodowej w finansowaniu badań i dystrybucji szczepionek; dostępność szczepionek dla najuboższych i dla krajów rozwijających się; czerpanie zysków ze sprzedaży szczepionek; proces zdefiniowania jasnych i przejrzystych kryteriów przy ustalaniu kolejności szczepień poszczególnych grup osób). Dzięki temu osoby wierzące mają jasny punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu szczepionki. Ci natomiast, którzy odpowiadają na różnych szczeblach za podejmowanie decyzji politycznych, logistycznych i organizacyjnych dotyczących szczepień, otrzymali jasne kryteria, które służą pomocą w ocenie moralnej podejmowanych działań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.The Catholic Bishops of Alberta and the Northwest Territories, Letter on Ethical Considerations Surrounding an Anti-COVID Vaccine, https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2020/12/2020_12_ 02_Letter-to-the-faithful-on-Vaccines.pdf_English.pdf (dostęp: 30.12.2020).
2.Comensoli P.A., A Letter to the Faithful Regarding Development of a COVID-19 Vaccine, https://mediablog.catholic.org.au/a-letter-to-the-faithful-regarding-development-of-acovid-19-vaccine/#more-8597 (dostęp: 27.10.2020).
3.Comissione Vaticana Covid-19, Pontificia Accademia per la Vita, Vaccino per tutti. 20 punti per un mondo più giusto e sano, http://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/news/ Vaccine%20IT%20EN%20ES%20-%20Paper%20DSSUI-PAV_dec%202020.pdf (dostęp: 28.12.2020).
4.Davies G.N., Fisher A., Makarios, Call for „ethically uncontroversial” COVID vaccine, https://sydneyanglicans.net/news/call-for-ethically-uncontroversial-covid-vaccine/50486 (dostęp: 15.11.2020).
5.Fisher A., Let’s not create an ethical dilemma, https://www.catholicweekly.com.au/archbishop-fisher-op-lets-not-create-an-ethical-dilemma/ (dostęp: 27.10.2020).
6.Franciszek, Catechesi – „Guarire il mondo”: 3. L’opzione preferenziale per i poveri e la virtù della carità, http://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2020/documents/papa-francesco_ 20200819_udienza-generale.html (dostęp: 27.10.2020).
7.Franciszek, Discorso ai membri della Fondazione „Banco Fermaceutico”, http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2020/september/documents/papa-francesco_20200919_banco-farmaceutico.html (dostęp: 27.10.2020).
8.Franciszek, Messaggio Urbi et Orbi, http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/urbi/ documents/papa-francesco_20201225_urbi-et-orbi-natale.html (dostęp: 28.12.2020).
9.Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja „Donum vitae”, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994, t. 2, Tarnów 1995, s. 297–323.
10.Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja „Dignitas personae”, Tarnów 2008.
11.Kongregacja Nauki Wiary, Nota na temat moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw Covid-19, https://episkopat.pl/kongregacja-nauki-wiary-opublikowala-dokument-nt-szczepionek-przeciwko-covid-19/ (dostęp: 22.12.2020).
12.McQueen M. i in., Letter to Prime Minister (21.05.2020), https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2020/11/COVID-19-Vaccine-letter-May-21st-2020_b.pdf (dostęp: 27.10.2020).
13.Naumann J.F. i in., Coalition letter do FDA (2020) urging ethical COVID vaccine, https://www.usccb.org/resources/Letter%20to%20FDA%20urging%20ethical%20COVID%20 vaccines_0.pdf (dostęp: 27.10.2020).
14.Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pracowników Służby Zdrowia, Watykan 1995.
15.Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia, Katowice 2017.
16.Pontificia Accademia per la Vita, Riflessioni morali circa i vaccini preparati a partire da cellule provenienti da feti umani abortiti, https://www.amicidilazzaro.it/index.php/riflessioni-morali-circa-i-vaccini-preparati-a-partire-da-cellule-provenienti-da-feti-umani-abortiti/ (dostęp: 27.10.2020).
17.Pontificia Accademia per la Vita, Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute (CEI), Associazione Medici Cattolici Italiani, Nota circo l’uso dei vaccini, http://www.academyforlife.va/content/pav/it/ the-academy/activity-academy/note-vaccini.html (dostęp: 27.10.2020).
18.Pontificia Accademia per la Vita, Pandemia e fraternità universale, http://www.academyforlife. va/ content/dam/pav/documenti%20pdf/2020/Nota%20Covid19/Nota%20su%20emergenza%20Covid-19_ITA_.pdf (dostęp: 27.10.2020).
19.Pontificia Accademia per la Vita, L’humana communitas nell’era della pandemia: riflessioni inattuali sulla rinascita della vita, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdlife/documents/rc_pont-acd_life_doc_20200722_humanacomunitas-erapandemia_it.html (dostęp: 27.10.2020).
20.Rhoades K.C., Naumann J.F., Memorandum: Vaccines for COVID-19, https://www.usccb.org/ resources/memo-to-bishops-on-vaccines-for-covid-19.pdf (dostęp: 30.12.2020).
21.Rhoades K.C., Naumann J.F., Moral considerations regarding the new COVID-19 vaccines, https://www.usccb.org/moral-considerations-covid-vaccines (dostęp: 30.12.2020).
22.Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski, Stanowisko dotyczące szczepionek, https://episkopat.pl/zespol-ekspertow-ds-bioetycznych-kep-ws-szczepionek-przeciwko -covid-19/ (dostęp: 28.12.2020).