Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2020.36-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 36/2020
Kontrowersje wokół ulepszania człowieka. Na podstawie książki "Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna"

Autorzy: Marcin Ferdynus ORCID
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: ulepszanie człowieka transhumanizm osoba ludzka postczłowiek posthumanizm
Data publikacji całości:2020-12-20
Liczba stron:18 (351-368)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

This work is a review of the book "Human Enhancement. Philosophical Perspective" (edited by G. Hołub and P. Duchliński, Jesuit University Ignatianum Press in Krakow, Krakow 2018). The main purpose of the text is a critical review of selected problems and views that are included in this publication. The article contains additions, comments, and polemics, as well as methodological remarks based on the literature in Polish and English.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agar N., Truly Human Enhancement. A Philosophical Defense of Limits, Cambridge–Massachusetts–London 2014.
2.Aszyk P., Dyskretna pochwała niedoskonałości, w: Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna, red. G. Hołub, P. Duchliński, Kraków 2018, s. 245–260.
3.Barazzetti G., Looking for the Fountain of Youth. Scientific, Ethical, and Social Issues in the Extension of Human Lifespan, w: Enhancing Human Capacities, red. J. Savulescu, R. ter Meulen, G. Kahane, Malden–Oxford–Chichester 2011, s. 335–349.
4.Biesaga T., Natura osoby ludzkiej a ulepszanie człowieka, w: Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna, red. G. Hołub, P. Duchliński, Kraków 2018, s. 169–198.
5.Bostrom N., Why I Want to Be a Posthuman When I Grow Up, w: The Transhumanist Reader. Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, red. M. More, N. Vita-More, Malden–Oxford–Chichester 2013, s. 28–53.
6.Bostrom N., Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia, tłum. D. Konowrocka-Sawa, Gliwice 2016.
7.Braidotii R., Po człowieku, tłum. J. Bednarek, A. Kowalczyk, Warszawa 2014.
8.Buchanan A., Better than Human. The Promise and Perils of Enhancing Ourselves, Oxford 2011.
9.Bugajska A., „Religia” ulepszania: Od evantropii do nieśmiertelności, w: Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna, red. G. Hołub, P. Duchliński, Kraków 2018, s. 261–279.
10.Chyrowicz B., Spór o poprawianie ludzkiej natury, w: Etyka i technika w poszukiwaniu ludzkiej doskonałości, red. B. Chyrowicz, Lublin 2004, s. 47–61.
11.Chyrowicz B., Eugenika, w: Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański, red. A. Muszala, Radom 2007, s. 182–188.
12.Diekema D.S., Is Taller Really Better? Growth Hormone Therapy in Short Children, „Perspectives in Biology and Medicine” 34 (1990), s. 109–123.
13.Duchliński P., Transhumanistyczny obraz świata. Próba spojrzenia na całość, w: Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna, red. G. Hołub, P. Duchliński, Kraków 2018, s. 281–300.
14.Elliott C., The Tyranny of Happiness: Ethics and Cosmetic Psychopharmacology, w: Enhancing Human Traits: Ethical and Social Implications, red. E. Parens, Washington 1998, s. 177–188.
15.Ferdynus M., Czy biomedyczne doskonalenie ludzkiej natury jest „zabawą w Boga”?, „Studia Warmińskie” 50 (2013), s. 9–22.
16.Ferdynus M., Poszanowanie osobowego wymiary człowieka czynnikiem postępu biomedycyny, „Studia Sandomierskie” 20 (2013) 2, s. 135–148.
17.Ferdynus M., Sen o nieśmiertelności, „Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL” 107 (2014), s. 229–246.
18.Ferdynus M., Przedłużanie życia jako problem moralny, Tarnów 2017.
19.Freedman C., Aspirin for the Mind? Some Ethical Worries About Psychopharmacology, w: Enhancing Human Traits: Ethical and Social Implications, red. E. Parens, Washington 1998, s. 135–150.
20.Fukuyama F., Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, tłum. B. Pietrzak, Kraków 2008.
21.Gałecki S., Ulepszanie czy przekraczanie natury? O różnicy pomiędzy enhancement a transhumanizmem, w: Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna, red. G. Hołub, P. Duchliński, Kraków 2018, s. 143–167.
22.Glannon W., Genes and Future People. Philosophical Issues in Human Genetics, Oxford 2001.
23.Grabińska T., Zadania eudajmonizmu personalistycznego. Wobec zagrożeń ideologii i praktyki transhumanizmu, w: Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna, red. G. Hołub, P. Duchliński, Kraków 2018, s. 71–96.
24.Hołub G., Dlaczego człowiek a nie postczłowiek? Przeciw radykalnemu ulepszaniu, w: Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna, red. G. Hołub, P. Duchliński, Kraków 2018, s. 97–125.
25.Hołub G., Duchliński P., Wprowadzenie. Pomiędzy transhumanizmem a biokonserwatyzmem, w: Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna, red. G. Hołub, P. Duchliński, Kraków 2018, s. 9–19.
26.Juengst E., Human Enhancement, 2015, https://plato.stanford.edu/entries/enhancement/ (dostęp: 14.01.2019).
27.Juengst E.T., Can Enhancement Be Distinguished from Prevention in Genetic Medicine?, „Journal of Medicine and Philosophy” 22 (1997) 2, s. 125–142.
28.Klichowski M., Narodziny cyborgizacji. Nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji, Poznań 2014.
29.Koene R.A., Uploading to Substrate-Independent Minds, w: The Transhumanist Reader. Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, red. M. More, N. Vita-More, Malden–Oxford–Chichester 2013, s. 146–156.
30.Kopania J., Nowacka M., Od unieśmiertelniania człowieka do śmierci cywilizacji, w: Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna, red. G. Hołub, P. Duchliński, Kraków 2018, s. 31–70.
31.Kraj T., Granice genetycznego ulepszania człowieka, Kraków 2010.
32.Kraj T., Ulepszanie człowieka przy użyciu nowych technologii – perspektywa filozoficzna, w: Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna, red. G. Hołub, P. Duchliński, Kraków 2018, s. 229–243.
33.Kucharski J., W stronę aksjologicznie neutralnego pojęcia Human Enhancement, w: Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna, red. G. Hołub, P. Duchliński, Kraków 2018, s. 127–141.
34.McNamee M.J., Edwards S.D., Transhumanism, Medical Technology and Slippery Slopes, „Journal of Medical Ethics” 32 (2006) 9, s. 513–518.
35.Peterson J.C., Changing Human Nature. Ecology, Ethics, Genes, and God, Michigan–Cambridge 2010.
36.Pinker S., The Stupidity of Dignity, 2008, https://newrepublic.com/article/64674/the-stupidity-dignity (dostęp: 13.01.2019).
37.Pinker S., Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, tłum. A. Nowak, Sopot 2012.
38.Sala R., Medycyna klasyczna wobec fenomenu ulepszania człowieka, w: Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna, red. G. Hołub, P. Duchliński, Kraków 2018, s. 199–227.
39.Sandel M.J., Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Etyka w czasach inżynierii genetycznej, tłum. O. Siara, Warszawa 2014.
40.Sandler R.L., The Ethics of Species, Cambridge 2012.
41.Savulescu J., Meulen R. ter, Kahane G., Enhancing Human Capacities, Malden–Oxford–Chichester 2011.
42.Spaemann R., O pojęciu godności człowieka, w: Granice. O etycznym wymiarze działania, tłum. J. Merecki, Warszawa 2006, s. 147–168.
43.Styczeń T., Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993.
44.Styczeń T., Merecki J., ABC etyki, Lublin 2007.
45.Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001.