Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2016.2-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2016
Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa – nowe fakty

Autorzy: Bogna Górniak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: Eilhard Lubinus Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego 1618 rok
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:27 (41-67)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem rozważań jest egzemplarz Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego, który w roku 2012 został oddany do konserwacji do Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu. Badania techniki i technologii wykonania mapy oraz poczynione podczas konserwacji obserwacje pozwalają stwierdzić, że niniejszy egzemplarz jest wyjątkową, datowaną na rok 1618, odbitką stanową, czyli wydrukiem próbnym dzieła Lubinusa. Hipotezę tę potwierdza analiza papierowego podłoża mapy, jej warstwy graficznej oraz jakość druku.
Pobierz plik

Plik artykułu