Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2016.10-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 10 (2016)
Духовность в драматургии Ивана Вырыпаева
(Duchowość w dramaturgii Iwana Wyrypajewa)

Autorzy: Maciej Pieczyński
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: duchowość moralność Wyrypajew dekonstrukcja nowy dramat
Rok wydania:2016
Liczba stron:21 (127-147)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł zatytułowany „Duchowość w dramaturgii Iwana Wyrypajewa” jest próbą analizy i interpretacji religijnych aspektów przestrzeni ideowej dramatów rosyjskiego twórcy. W sztukach autora Tlenu można zauważyć ewolucję w sposobie przedstawiania duchowości. Od krytycznej polemiki z ideami Fiodora Dostojewskiego i moralności chrześcijańskiej, poprzez dekonstrukcję binarnego sposobu postrzegania świata, aż po rezygnację z podmiotu i sakralizację pustki, pojęciowo umotywowane elementami filozofii buddyjskiej. Jednak dogłębna analiza twórczości Iwana Wyrypajewa pokazuje, że autor pozostaje w świecie tekstu, nie odchodząc w sferę piśmiennictwa religijnego czy filozoficznego. Duchowość, którą reprezentują jego postaci, pozostaje ideą zamkniętą w umownych granicach literackiej i teatralnej iluzji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gieysztor Aleksander, Mitologia Słowian, Warszawa 1982.
2.Pieczyński Maciej, Kapłan w świątyni rosyjskiego teatru, Teatralia, http://www.teatralia.com.pl/artykuly/2012/luty_2012/060212_kwsr.php.
3.Rozmowy istotne - Iwan Wyrypajew, TVP Kultura, http://www.nina.gov.pl/iwan-wyrypajew-rozmowy-istotne.
4.Богданова Ольга, Кибальник Сергей, Сарфонова Людмила, Литературные стратегии Виктора Пелевина, Санкт-Петербург: Издательство «Петропролис», 2008.
5.Бодрияр Жан, Симулякры и симуляция, перевод О.А. Печенкина, Тула 2013.
6.Вырыпаев Иван, Dreamworks, (текст получен непосредственно у автора).
7.Вырыпаев Иван, UFO, http://www.rulit.me/books/ufo-read-411428-17.html.
8.Вырыпаев Иван, Бытие 2, http://www.vyrypaev.ru/scenariy/22.html.
9.Вырыпаев Иван, Город, где я, http://www.theatrelibrary.ru/files/v/vyrypaev/vyrypaev_2.html.
10.Вырыпаев Иван, Кислород, http://www.vyrypaev.ru/piess/11.html.
11.Вырыпаев Иван, Сны, http://www.theatre-library.ru/files/v/vyrypaev/vyrypaev_1.html. Вырыпаев Иван, Танец Дели, http://www.kamerata.ru/pages/page832.html.
12.Вырыпаев Иван, Чему я научился у змеи (текст получен непосредственно у автора).
13.Вырыпаев Иван, Я не верю в демократию, … http://www.dp.ru/a/2009/08/04/Ivan_Viripaev_JA_ne_verju.
14.Ковалевский Иоанн, Юродство о Христе и Христа ради юродивые воточной церкви: исторический очерк и жития сих подвижников благочестия, Москва: Издательство книгопродавца А. Д. Спутина, 1902, http://dugward.ru/library/kovalevskiy_ioann/ioann_kovalevskiy_yurodstvo.html.
15.Липовецкий Марк, Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики, Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 1997, 306.
16.Маслов Алексей, Китай: Укрощение драконов. Духовные поиски и сакпальный экстаз, Москва: Алетея, 2003.
17.Ницше Фридрих, Веселая наука, перевод К.А. Свасьяна, http://www.nietzsche.ru/works/main-works/svasian/?curPos=1.
18.Скоропанова Ирина, Русская постмодернистская литература, Москва: Издательство Флинта, 2001.
19.Терц Абрам, Что такое социалистический реализм?, Анталогия самиздата, http://antology.igrunov.ru/authors/synyavsky/1059651903.html.
20.Торчинов Евгений, Учение о «я» и личности в классическом индийском буддизме, http://psylib.org.ua/books/_torch01.htm.
21.Эпштейн Михаил, Слово и молчание. Метафизика русской литературы, Москва: «Высшая школа» 2006.