Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 10 (2016)

Rok wydania:2016
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Inne strony początkowe

4 (1-4) --- Więcej
1.

Интровертная личность в процессе усвоения иностранного языка


(Osobowość introwertywna w procesie przyswajania języka obcego)
15 (5-19) Krystyna Janaszek Więcej
2.

Revue des recherches empiriques sur l’anxiété langagière et la réussite


(Przegląd badań dotyczących relacji pomiędzy lękiem językowym a sukcesem w nauce języka obcego)
21 (21-41) Sylwia Kalińska-Łuszczyńska Więcej
3.

Словосочетание – коллокация – репродукт: несколько слов о сверхсловных единицах языка (типологический аспект)


(Związek wyrazowy – kolokacja – reprodukt. kilka słów o wielowyrazowych jednostkach języka (aspekt typologiczny))
9 (43-51) Robert Kościelniak Więcej
4.

Konzeptuelle Metaphern in den Texten ausgewählter Lieder aus den deutschen, polnischen und russischen musikalischen Charts 2015


(Metafory konceptualne w tekstach wybranych piosenek z niemieckich, polskich i rosyjskich muzycznych list przebojów 2015 roku)
14 (53-66) Dinara Stepaniszczewa Więcej
5.

El uso de la imagen en las evaluaciones y certificaciones de idiomas


(Wykorzystanie materiałów ilustracyjnych w oficjalnych egzaminach i certyfikatach językowych)
17 (67-83) Aleksander Wiater Więcej
6.

"Le convoi du 24 janvier" de Charlotte Delbo et la mémoire ressuscitée de la Déportation


(Powieść Charlotte Delbo "Konwój z 24 stycznia" i odzyskana pamięć o Deportacji)
12 (84-95) Beata Kędzia-Klebeko Więcej
7.

Wisława Szymborska and the Nobel Prize in Literature in British and American Newspapers (1996-2012)


(Wisława Szymborska i echa literackiej Nagrody Nobla w prasie brytyjskiej i amerykańskiej w latach 1996-2012. Rekonesans)
13 (97-109) Katarzyna Kondratowicz Więcej
8.

The Ostrogothic Kingdom in the Old English "Boethius" and the Germanic myth of Origin in Anglo-Saxon England


(Królestwo ostrogotów w staro-angielskim przekładzie „O pocieszeniu, jakie daje filozofia” Boecjusza a germański mit o pochodzeniu w anglosaskiej Anglii)
15 (111-125) Jacek Olesiejko Więcej
9.

Духовность в драматургии Ивана Вырыпаева


(Duchowość w dramaturgii Iwana Wyrypajewa)
21 (127-147) Maciej Pieczyński Więcej
10.

Сверхсознание как трагическое «наказание» Родиона Pомановича Pаскольникова


(Nadświadomość jako tragiczna „kara” Rodina Romanowicza Raskolnikowa)
12 (149-160) Konrad Rachut Więcej
11.

Cinque anni prima del quidditch: La Pallastrada di Stefano Benni


(Pięć lat przed quidditch'em: Stefano Benni i jego Piłka Uliczna)
12 (161-172) Angelo Sollano Więcej
12.

“May God Pickle You”: Intercultural Battle for Words in Polish World War II Recollections


(“Niech cię bóg zakonserwuje” (May God Pickle You) – międzykulturowa bitwa o słowa we wspomnieniach polskich weteranów II wojny światowej)
20 (173-192) Joanna Witkowska Więcej
13.

Lvovské emancipantky ve srovnání s českým ženským hnutím na sklonku 19. století. Na příkladu časopisu „Ster“ („Kormidlo“), za redakce Pauliny Kuczalské-Reinschmit (1895–1897)


(Lwowskie emancypantki wobec czeskiego ruchu kobiecego u schyłku XIX wieku. na przykładzie czasopisma „Ster” pod redakcją Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit (1895–1897))
19 (193-211) Agata Zawiszewska Więcej
14.

Askedal, John Ole et al. (Hg.): Norsk grammatikk. Riksmål og moderat bokmål. [Revidert utgave av Gorgus Coward, Riksmålsgrammatikk], 2. opplag. Oslo: Det Norske Akademi for Språk og Litteratur og Kunnskapsforlaget, 2015

9 (213-221) Gero Lietz Więcej