Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2016.10-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 10 (2016)
The Ostrogothic Kingdom in the Old English "Boethius" and the Germanic myth of Origin in Anglo-Saxon England
(Królestwo ostrogotów w staro-angielskim przekładzie „O pocieszeniu, jakie daje filozofia” Boecjusza a germański mit o pochodzeniu w anglosaskiej Anglii)

Autorzy: Jacek Olesiejko
Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: staro-angielski przekład Boecjusza "O pocieszeniu jakie daje filozofia" Alfred Wielki literatura staro-angielskiego literatura średniowieczna literatura angielska
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:15 (111-125)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem tego artykułu jest omówienie staro-angielskiego przekładu traktatu Boecjusza "O Pocieszeniu Jakie Daje Filozofia". Jego staro-angielski przekład jest przypisywany królowi Alfredowi Wielkiemu (849-899 A.D.). Artykuł poświęca szczególną uwagę wersyfikowanemu wstępowi do utworu w przekładzie staro-angielskim, w którym przedstawione są dzieje królestwa Ostrogotów za panowania Teodoryka Wielkiego z dynastii Amalów. Ten poetycki wstęp jest w całości inwencją staro-angielskiego tłumacza, a sposób przedstawienia Teodoryka i jego polityki kontestuje Anglo-Saskie pojęcie o germańskich początkach narodu angielskiego a także historyczne przekazy o Teodoryku, germański władcy Rzymu, w poezji staro-angielskiej. Artykuł stawia tezę, że staro-angielski przekład traktatu kontestuję tradycję i uzupełnia ją o schrystianizowaną definicją władzy królewskiej, która jest zgodna z programem reformy kulturowej propagowanej przez Alfreda Wielkiego oraz jego następców.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bately, Janet. The Old English Orosius. London: Oxford University Press, 1980.
2.Bately, Janet. “Did King Alfred Actually Translate Anything”. Medium Aevum 78:2 (2008): 189-215.
3.Brooks, Nicholas. Anglo-Saxon Myths: State and Church 400-1066. London and Rio Grande: The Hambledon Press, 2000.
4.Copeland, Rita. Rhetoric, Hermeneutics, and Translation in the Middle Ages: Academic Traditions and Vernacular Texts. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
5.Discenza, Nicole Guenther. “The Paradox of Humility in the Alfredian Translation”, Studia Neophilologica 75 (2003): 44-52.
6.Discenza, Nicole Guenther. The King’s English: Strategies of Translation in the Old English Boethius. New York: State University of New York Press, 2005.
7.Discenza, Nicole Guenther. “Alfred the Great and the Anonymous Prose Proem to the Boethius.” The Journal of English and Germanic Philology 107 (2008): 57–76.
8.Fulk, R. D, Robert E. Bjork and John D. Niles (eds.). Klaeber’s Beowulf. (The fourth edition.) Toronto: University of Toronto Press, 2008.
9.Godden, Malcolm and Susan Irvine (eds.). The Old English Boethius: An Edition of the Old English Versions of Boethius’s De Consolatione Philosophae. 2 vols. Oxford: Oxford University Press, 2009.
10.Godden, Malcolm and Susan Irvine (eds.). Old English Boethius with Verse Prologues and Epilogues Associated with King Alfred. Cambridge, Ma: Harvard University Press, 2012.
11.Harris, Stephen J. Race and Ethnicity in Anglo-Saxon Literature. New York and London: Routledge, 2003.
12.Lerer, Seth. Literacy and Power in Anglo-Saxon Literature. Lincoln and London: University of Nebraska Press, 1991.
13.Moisl, H. “Anglo-Saxon Royal Genealogies and Germanic Oral Tradition”, Journal of Medieval History 7 (1981): 215-248.
14.Pratt, David. The Political Thought of King Alfred the Great. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
15.Sedgefield, Walter John. King Alfred’s Old English version of Boethius De Consolatione Philosophae. Oxford: Clarendon Press, 1899.
16.Szarmach, Paul E. “Alfred’s Boethius and the Four Cardinal Virtues” in: Jane Roberts and Janet L. Nelson. Alfred the Wise: Studies in Honour of Janet Bately on the Occasion of her Sixty-Fifth Birthday. Cambridge: D. S. Brewer, 1997.
17.Stanton, Robert. The Culture of Translation in Anglo-Saxon England. Cambridge: D. S. Brewer, 2002.
18.Sweet, Henry. An Anglo-Saxon Reader in Prose and Verse. Oxford: Clarendon Press, 1888.
19.Wood, Michael. The Making of King Athelstan’s Empire: an English Charlemagne. In: Patrick Wormald (ed.), Ideal and Reality in Frankish and Anglo-Saxon Society 1983, 250-272.