Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2016.10-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 10 (2016)
"Le convoi du 24 janvier" de Charlotte Delbo et la mémoire ressuscitée de la Déportation
(Powieść Charlotte Delbo "Konwój z 24 stycznia" i odzyskana pamięć o Deportacji)

Autorzy: Beata Kędzia-Klebeko
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: literatura zagłady pamięć historyczna świadectwo
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (84-95)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Powieść Le Convoi du 24 janvier, świadectwo przeżyć obozowych znanej pisarski francuskiej Charlotte Delbo ukazuje się we Francji w 1966 roku. Książka ta jest wyrazem zdecydowanego stanowiska estetycznego autorki, która uznaje, że język literatury jest w stanie wyrazić nawet to, co z punku widzenia pojmowania dotychczasowych doświadczeń ludzkich może wydawać się niemożliwe do nazwania i do opowiedzenia. Le Coinvoi du 24 janvier to powieść - relacja, powieść – biografia, świadectwo codziennego życia 230 kobiet deportowanych z Francji do obozu w Oświęcimiu w 1943 r. Pisarka podejmuje się próby ochrony od zapomnienia losów i historii cichych bohaterek, skazanych na zagładę z powodu warunków życia obozowego ze względu na narodowość, przekonania, poglądy, rasę. Pamięć o nich wymaga zapisu w tekście, ze względu na przemijalność czasów, utratę wrażliwości kolejnych pokoleń na przeszłość, a także możliwość dowolnych interpretacji historii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bott, Francis. Introduction à Charlotte Delbo: une voix singulière Mémoire, témoignage et littérature Nicole Thatcher, 11. Paris : l’Harmattan, 2003.
2.Cameron, David, Marquart, Sharon. „Charlotte Delbo, ou la communauté qui revient”, In: Les revenants Charlotte Delbo, La voix d’une communauté à jamais déportée, réd. de David Caron et Sharon Marquart, 9. Toulouse : Presses Universitaires du Mirail, 2011.
3.Carosso, Francis, , „La « chair souffrante de l’humanité » À propos de Germaine Tillion et 02026,Charlotte Delbo”, Esprit (2013): 169-194. Page consultée le 20.05.2017, file:///C:/Users/Beata%20Maria/Downloads/ESPRI_1308_0169%20(2).pdf.
4.„Charlotte Delbo en conversation avec Jacques Chancel », Radioscopie, France Inter, 2 avril 1974, Archives INA, In : Nicole Thatcher, Charlotte Delbo, 2003.
5.Delbo Charlotte, Le Convoie du 24 janvier. Paris : Ed. Minuit, 1966.
6.Delbo, Charlotte, Une connaissance inutile. Paris: Ed. Minuit, 1970.
7.Maffre-Castellani, Françoise. Charlotte Delbo, Entre Résistence, Poésie et Théâtre. Une vie accomplie. Paris: Ed. du Cygne, 2010.
8.Ricoeur, Paul. La Mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris : Seuil, 2000.
9.Verdès-Leroux, Jeanine, « La mort de Charlotte Delbo », Archives, 28.05.2017. Page consultée le 28.05.2017.
10.Vidal-Naquet, Pierre, « Un Eichmann de papier » - Anatomie d’un mensonge, 1980. Page consultée le 28.05.2017. http://vho.org/aaargh/fran/livres5/PVNeich.pdf.