Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2016.10-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 10 (2016)
Askedal, John Ole et al. (Hg.): Norsk grammatikk. Riksmål og moderat bokmål. [Revidert utgave av Gorgus Coward, Riksmålsgrammatikk], 2. opplag. Oslo: Det Norske Akademi for Språk og Litteratur og Kunnskapsforlaget, 2015

Autorzy: Gero Lietz
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: Askedal John Ole et al. (Hg.) Norsk grammatikk. Riksmål og moderat bokmål.
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (213-221)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Askedal, John Ole et al. (Hg.): Norsk grammatikk. Riksmål og moderat bokmål. [Revidert utgave av Gorgus Coward, Riksmålsgrammatikk], 2. opplag. Oslo: Det Norske Akademi for Språk og Litteratur og Kunnskapsforlaget, 2015.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Askedal, John Ole: Opprydning må til i bokmålsnormen, in: Ordet 4, 2015, S. 5-6.
2.Vinje, Finn-Erik: Et språk i utvikling, Oslo: Aschehoug 1978.
3.Coward, Gorgus: Riksmålsgrammatikk. Med en sproghistorisk innledning og en rettskrivningslære, Oslo: Grøndahl og Dreyer 1986.
4.Rognlien, Jon: Undergrunnsgrammatikk. Dagbladet, 11.01.2014, http://www.dagbladet.no/2014/01/11/kultur/meninger/kommentar/sprak/ordbok/31226782/ (22.05.2016).
5.Guttu, Tor (red.): Riksmålsordlisten, utgitt av Riksmålsforbundet, 8. utgave, Oslo: Kunnskapsforlaget 2015.
6.Guttu, Tor (red.): Norsk Ordbok med 1000 illustrasjoner. Riksmål og moderat bokmål, 2. utgave, Oslo: Kunnskapsforlaget 2010.