Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2016.10-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 10 (2016)
Сверхсознание как трагическое «наказание» Родиона Pомановича Pаскольникова
(Nadświadomość jako tragiczna „kara” Rodina Romanowicza Raskolnikowa)

Autorzy: Konrad Rachut
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: nadświadomość tragizm węzeł tragiczny
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (149-160)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym artykule autor interpretuje monologi wewnętrzne Rodiona Romanowicza Raskolnikowa jako wyrazy przejścia w stan nadświadomości, które ostatecznie stają się prawdziwą „karą” za popełnioną przez niego zbrodnię. Biorąc pod uwagę psychoanalityczne opisy myśli głównego bohatera powieści Zbrodnia i kara, autor artykułu stawia tezę, zgodnie z którą nadświadomość realizuje się tu na trzech poziomach: przewidywania przyszłości, czytania w myślach oraz poznania intuicyjnego. Ich tragizm zawiera się w paranoidalnych cechach stanów nadświadomościowych, które nękały Raskolnikowa na przestrzeni akcji powieści, a mianowicie we fragmentaryczności, destrukcyjności oraz sprzeczności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Достоевский, Федор М. Преступление и наказание. Москва: Детгиз, 1959.
2.Иванов, Вячеслав. Достоевский и роман-трагедия. Достоевский. Трагедия – миф – мистик. Москва: Direct Media, 2014.
3.Симонов, Павел В. „О двух разновидностях неосознаваемого психического: Под- и сверхсознании”. Наука и жизнь 1 (1980). Досуп: 29.05.2016. http://psylib.org.ua/books/_simon01.htm.
4.Симонов, Павел В., Петр М. Ершов. Темперамент, характер, личность. Москва: Наука, 1984.
5.Уилбер, Кэн. Око Духа. Интегральное видение для слегка свихнувшегося мира. Москва: Издательство АСТ, 2002.
6.Шелер, Макс. “О феномене трагического”, в: Проблемы онтологии в современной буржуазной философии, ред. Т. А. Кузьмин. Рига: Зинатне, 1988.
7.Caddy, John F. „The Huna philosophy and ‘objective Observations’”. Syntropy 2 (2013): 145-169.
8.Glover, William R. Huna. The ancient religion of positive thinking. Доступ: 28.05.2016. www.kahunaism.com/serv.php?get=2.