Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 39.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Metody internalizacji efektów zewnętrznych w rolnictwie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Przejdź
2. Przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa z art. 151 Kodeksu karnego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2015 (10) 2015 Przejdź
3. Metody działań organów bezpieczeństwa wobec duchowieństwa i wiernych Kościoła rzymskokatolickiego w województwie koszalińskim w latach 1950-1975
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Przejdź
4. Usługi środowiska w rolnictwie
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Przejdź
5. WPŁYW ZMIAN KONIUNKTURY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA KONDYCJĘ I WYCENĘ SPÓŁEK DEWELOPERSKICH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
6. Epidemia cholery w Krakowie w 1866 roku. Analiza demograficzna i przestrzenna
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Przejdź
7. [recenzja pracy:] Franciszek Wasyl, Ormianie w przedautonomicznej Galicji. Studium demograficzno-historyczne, Kraków 2015, ss. 550
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Przejdź
8. Perspektywy badań nad populacją i rodziną województwa kijowskiego w XVIII wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Przejdź
9. Przeszkody w wydaniu towaru w międzynarodowym i krajowym przewozie drogowym
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
10. Przeszkody w wykonaniu usługi międzynarodowego i krajowego przewozu drogowego towarów
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
11. Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (część 1)
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Przejdź
12. Mìasto Poltawa w Rumăncews´komu opisì Malorosìї 1765–1769 rr., Kiїw 2012, ss. 576
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Przejdź
13. Metoda badania wiarygodności masowych źródeł historycznych, baz danych i opracowań badawczych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 4 2016 Przejdź
14. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2015 r., sygn. II AKa 95/15
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2017 (17) 2017 Przejdź
15. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Przejdź
16. Сверхсознание как трагическое «наказание» Родиона Pомановича Pаскольникова
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Przejdź
17. Funkcja dowodowa listu przewozowego w lądowym transporcie towarów
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
18. Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (cz. 2)
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Przejdź
19. Kilka uwag na tema t istoty błędu (rozważania na tle polskiego prawa karnego)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2018 (21) 2018 Przejdź
20. Artykuł 160 k.k. jako (potencjalny) środek walki z niektórymi spośród społecznie niepożądanych zachowań związanych z dopalaczami
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2018 (22) 2018 Przejdź
21. PRAWO KIEROWCÓW W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM DO ZWROTU KOSZTÓW NOCLEGU Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ W ŚWIETLE WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 24 LISTOPADA 2016 ROKU
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
22. Rynek pocztowy – przyczynek do badań z perspektywy zarządzania
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Przejdź
23. The specificity of literary proper names: harry potter in translation into polish and russian
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Przejdź
24. The challenges of facultative accounting system in the state forests
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
25. Charakter czynności polegającej na wydaniu towaru przez przewoźnika w wykonaniu umowy drogowego przewozu towarów
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
26. TRENDY W GOSPODARCE KRAKOWA W LATACH 2015–2017
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Przejdź
27. PARAMOUNT CLAUSE IN THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF GOODS BY ROAD AND RAIL
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
28. Ludność wiejska zatrudniona w zakładach przemysłowych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1981 1981 Przejdź
29. Development of IT services in urban space – Smart City Logistics
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
30. Liability for the particulars in the consignment note
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
31. Działalność organów bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec wybranych zakonów męskich w województwie koszalińskim w latach 1950-1975
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2020 2020 Przejdź
32. GOSPODARKA WSPÓŁDZIELENIA W KONCEPCJI SMART CITY
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (47) 2019 2019 Przejdź
33. The issue of taxation with value added tax concerning medical care services provided by speech therapists in light of the interdisciplinary nature of the profession of a speech therapist
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2020 (29) 2020 Przejdź
34. Convicted Nazi lawyer. The case of Gerhard Pchalek in the Gera District Court in 1960
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2020 (29) 2020 Przejdź
35. The anthropocentrism of the process of literary communcation as discursive activity
(Annales Neophilologiarum)
12 (2018) 2018 Przejdź
36. Wspomnienia na 90-lecie urodzin prof. zw. dr hab. Franciszka Gronowskiego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
37. Leczenie PTSD z wykorzystaniem MDMA jako sposób przeciwdziałania zjawisku samobójstwa (problemy de lege lata)
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2021 (35) 2021 Przejdź
38. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Samobójstwo w prawie polskim i naukach pokrewnych”, Szczecin, 10–11 grudnia 2020 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2021 (34) 2021 Przejdź
39. Tomasz Snarski, Kościół katolicki wobec kary śmierci. Między prawem a filozofią i teologią, Biblioteka Więzi, Warszawa 2021
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Przejdź
Strona