Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-41
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
WPŁYW ZMIAN KONIUNKTURY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA KONDYCJĘ I WYCENĘ SPÓŁEK DEWELOPERSKICH

Autorzy: Konrad Żelazowski
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: wycena spółek giełdowych koniunktura na rynku nieruchomości spółki deweloperskie
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (531-542)
Klasyfikacja JEL: R30 G10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Polski rynek nieruchomości w ciągu ostatnich lat doświadczał dość istotnych zmian w aktywności transakcyjnej i inwestycyjnej z uwzględnieniem okresu niespotykanej dotąd dobrej koniunktury w latach 2005–2007 oraz fazy wyraźnego spowolnienia wraz z pierwszymi sygnałami globalnego kryzysu gospodarczego. Ze względu na rosnące znaczenie na tym rynku podmiotów realizujących w profesjonalny sposób przedsięwzięcia rozwojowe (spółek deweloperskich) rodzi się pytanie, w jaki sposób i w jakim zakresie zmiany koniunktury na rynku nieruchomości wpływają na funkcjonowanie branży deweloperskiej. Celem artykułu jest ocena wpływu zmian zachodzących na polskim rynku nieruchomości na kondycję branży deweloperskiej oraz rynkową wycenę spółek deweloperskich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Foryś, I., Ziembicka, B. (2013). Indeks koniunktury na rynku gruntów budowlanych na przykładzie szczecińskiego osiedla Warszewo. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 31, 141–154.
2.Gostkowska-Drzewicka, M. (2010). Próba określenia wpływu czynników makroekonomicznych na rozwój mieszkaniowego rynku deweloperskiego w Trójmieście na tle Polski w latach 1995–2007. Barometr Regionalny, 1 (19), 45–59.
3.Kucharska-Stasiak, E. (2006). Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: PWN.
4.Malinowska, U. (2012). Rola analizy fundamentalnej w warunkach kryzysu. Acta Univeritatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 262, 29–40.
5.Putek-Szeląg, E., Różańska-Putek, J. (2014). Badanie koniunktury na rynku nieruchomości rolnych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36, 367–378.
6.Stąpała, J. (2012). Tempo zmian koniunktury gospodarczej i giełdowej w Polsce w latach 1998–2011. Studia Ekonomiczne, 3, 371–392.
7.Tarczyński, W. (1997). Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Warszawa: Placet.
8.Trojanowski, D. (2004). Miejsce dewelopera na rynku nieruchomości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, 1, 212–222.
9.UOKiK (2014). Raport z badania rynku budownictwa mieszkaniowego – rynek pierwotny. Warszawa 2014.
10.Wiśniewski, H. (2013). Interakcje pomiędzy wskaźnikami makroekonomicznymi a indeksami giełdowymi w wybranych krajach. Wiadomości Statystyczne, 11, 72–89.