Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.36-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 36 2018
TRENDY W GOSPODARCE KRAKOWA W LATACH 2015–2017

Autorzy: Anna Stec
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa

Konrad Sarzyński
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Słowa kluczowe: lokalizacja przedsiębiorstw rozwój gospodarczy analizy przestrzenne przedsiębiorczość
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:17 (69-85)
Klasyfikacja JEL: L11 M21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena trendów w gospodarce Krakowa oraz prezentacja metod ilościowych i jakościowych jako narzędzi umożliwiających precyzyjne diagnozowanie i wspieranie rozwoju gospodarczego. Stało to się możliwe dzięki zastosowaniu metod statystyki opisowej oraz przestrzennej analizy z zastosowaniem narzędzi GIS. Wykorzystane zostały dane o lokalizacji oraz dacie powstania nowych przedsiębiorstw w latach 2015–2017. Na podstawie uzyskanych wyników scharakteryzowano nowo powstające przedsiębiorstwa w Krakowie ze względu na sektor gospodarki, w którym działają, określeno profil gospodarczy poszczególnych lokalizacji, wskazano najpopularniejsze lokalizacje dla nowych przedsiębiorstw oraz zbadanio przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw. W analizowanym okresie nastąpiły pozytywne zmiany w gospodarce miasta objawiające się we wzroście udziału przedsiębiorstw świadczących usługi wyższego rzędu, w tym tych wysoce wyspecjalizowanych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielak, R., Bieniek, M., Wojciechowska, E. (2009). Polska Klasyfikacja Działalności 2007 – wdrażanie i konsekwencje zmian. Wiadomości Statystyczne, 6, 27–40.
2.Dańko, I. (2006). Pijani Anglicy rozrabiają w Krakowie. Pobrane z: http://wyborcza.pl/1,75248,3498189.html (20.07.2006).
3.Fisher, A.G.B. (1939). Production, Primary, Secondary and Tertiary. Economic Record, 15 (1), 24–38. https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.1939.tb01015.x.
4.Godlewska-Majkowska, H. (2013). Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej.Warszawa: Difin.
5.Maté-Sánchez-Val, M., López-Hernandez, F., Rodriguez Fuentes, C.C. (2018). Geographical
6.Factors and Business Failure: An Empirical Study from the Madrid Metropolitan Area.
7.Economic Modelling, 74, 275–283. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.05.022.
8.Nowicki, M. (2015). Czy lokalizacja przedsiębiorstwa może sprzyjać przełamywaniu jego kryzysów rozwojowych? Marketing i Rynek, 5 (CD), 335–357.
9.PARP (2017). Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska. Warszawa: Wyd. Naukowe ITE – PIB.
10.Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.12.2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Dz.U. 2007, nr 251, poz. 1885.
11.Schemat klasyfikacji. GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pdf/2_ PKD-2007-schemat_2.pdf (27.08.2018).
12.Śleszyński, P. (2007). Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski. Warszawa: IGiPZ PAN.
13.Tholons (2017). Tholons Services Globalization City Index. Pobrane z:http://www.tholons. com/Tholonstop100/TholonsTop100-2017v.7.pdf (27.08.2018).
14.Tymczak, P. (2018). Kraków. Mieszkańcy: Mamy dość pijanych turystów. Urzędnicy: Krakowianie też piją. Pobrane z: http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/krakow-mieszkancy--mamy-dosc-pijanych-turystow-urzednicy,4381909,art,t,id,tm.html (19.01.2018).
15.Urząd Miasta Krakowa (2018). Kraków w liczbach 2017.
16.Venanzoni, G., Carlucci, M., Salvati, L. (2017). Latent Sprawl Patterns and the Spatial
17.Distribution of Businesses in a Southern European City. Cities, 62, 50–61. https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.12.008.
18.Zajdel, M. (2007). Trójsektorowa struktura gospodarcza w Polsce jako miernik rozwoju (wybraneaspekty). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 11, 419–430.